Завантаження сайту

Виклик до слідчого для допиту в якості свідка. Що необхідно знати?

Виклик до слідчого для допиту в якості свідка. Що необхідно знати?
10.12.2017
       Органи досудового розслідування повинні використовувати покази свідка з метою виконання завдань, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, зокрема захисту та охорони прав та інтересів держави, підприємств, організацій і громадян тощо.
 
       Однак, є випадки, коли органи досудового розслідування використовують покази свідка з метою отримання інформації, яка не стосується даного кримінального провадження, а також з метою використання показань свідка в майбутньому проти нього самого. Тому права свідка дуже часто порушуються, здебільшого з причини необізнаності самого свідка та неможливості захиститися.
 
       Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України) слідчий, прокурор або суд вправі викликати для допиту в якості свідка будь-яку особу, якщо вважають, що дана особа може повідомити дані або факти, які мають значення для розслідування кримінального провадження.
 
       Слідчий, прокурор або суд можуть використати різні способи виклику свідка (особисте вручення повістки, поштою, телеграфом, по телефону), як правило, це вручення повістки.
 
       Підтвердженням її належного вручення може бути:
 
       - особисте вручення повістки під підпис (а також підпис на поштовому повідомленні), також особисте вручення може відбутись під відеозапис; 
 
       - повістка може бути направлена поштою, телеграфом або електронною поштою.
 
       Слід зазначити, що в разі попереднього повідомлення особою слідчому адреси електронної пошти, повістка направлена на таку електронну пошту, вважається отриманою.
 
       Важливим є строк направлення повістки.
 
       Законодавець передбачив, що повістка особі повинна бути направлена не пізніше ніж за три дні до виклику. Інші строки вручення повістки передбачені тільки в разі проведення слідчих дій, строк яких не дозволяє вручити повістку за три дні, однак в будь-якому випадку особі надається час для підготовки та прибуття за викликом.
 
       Крім того, КПК України (ст.138) передбачені і поважні причини неприбуття на виклик (тяжка хвороба, затримання, тримання під вартою, обмеження свободи тощо), серед яких і несвоєчасне отримання повістки.
 
       Отримана особою повістка про виклик повинна відповідати вимогам ст.137 КПК України, тобто містити всі дані і реквізити, передбачені законом, і повинна бути направлена з дотриманням строків. В разі відхилення від даних вимог є підстави для звернення до слідчого з листом (заявою) про необхідність дотримання вимог КПК України і направлення нової повістки, яка буде відповідати даним вимогам, і відповідно буде законною підставою для виклику.
 
       В разі неявки за викликом без поважної причини, на особу накладається штраф, передбачений ч.1 ст.139 КПК України, в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. І до такої особи може бути застосований привід, рішення про який приймає суд за клопотанням слідчого або прокурора.
 
       Також, співробітники правоохоронних органів часто намагаються здійснити допит осіб, коло яких визначено як заборонене для допиту, і це передбачено вимогами ст.65 КПК України.
 
       Так, заборонено допитувати в якості свідків ряд осіб, з приводу того, що їм довірено або стало відомо під час виконання своїх професійних обов’язків, зокрема адвокати, нотаріуси, судді, журналісти, медики, священнослужителі тощо.
 
       Стаття 66 КПК України передбачає перелік прав та обов’язків свідка, серед яких право на користування під час дачі показань та проведення інших слідчих дій правовою допомогою адвоката, а також право, передбачене в тому числі ст. 63 Конституції України – відмовитись давати покази відносно себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, які можуть стати підставою для підозри або обвинувачення.
 
       Таким чином, обізнаність громадян щодо своїх прав і обов’язків значно покращить їх шанси на захист, а в разі неготовності самостійного захисту, необхідно звертатись за допомогою адвоката.
 
 
З повагою, адвокат
 
Вікторія Горожанова

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group