Завантаження сайту

Відшкодовуйте правильно!

Відшкодовуйте правильно!
14.07.2016
       Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. У такій заяві платник податку зазначає про його відповідність або невідповідність критеріям, визначеним п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) (п. 200.7 ст. 200 ПКУ).
 
       Підпунктом 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 ПКУ у редакції, яка набрала чинності з 01.02.2016 р., встановлено, що ДФС України формує та веде два реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку: 
 
       • перший — для платників, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 ПК; 
       • другий — для платників, які не відповідають встановленим критеріям.
 
       Критерії платників податку, одночасна відповідність яким є підставою для внесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування такого платника до першого Реєстру заяв, такі:
 
       • не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII;
       • юрособи та фізособи-підприємці, включені до Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:
 
               а)  відсутність підтвердження відомостей;
               б)   відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
               в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
               г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
               ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 
       • мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує втричі суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали строком на 1 рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабміном, фінансову гарантію, що діє із дня подання відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути подовжена додатково на строк до 2-х років), а також здійснюють операції з вивезення товарів із митної території України в митному режимі експорту, питома вага яких протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менш ніж 40% загального обсягу поставок (для платників податку із квартальним звітним періодом — протягом попередніх 4-х послідовних звітних періодів). 
 
       Перевірка відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного строку подання звітності.
 
       У разі невідповідності вищезазначеним критеріям, контролюючий орган протягом 17 календарних днів після граничного строку подання звітності повинен направити Рішення про таку невідповідність, яке до речі, може бути оскаржене відповідно ст. 56 ПКУ.
 
       Слід зауважити, що якщо контролюючий орган у встановлений термін не надіслав дане Рішення, то вважається, що такий платник відповідає критеріям, визначеним пунктом 200.19 ст.200 ПКУ.
 
       Порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування передбачає формування реєстрів у хронологічному порядку за черговістю включення декларацій або уточнюючих розрахунків, у складі яких подано заяви.
 
       При цьому, якщо за рішенням територіального органу ДФС платника визнано таким, що не відповідає встановленим критеріям, подана ним заява виключається з першого реєстру та включається до другого.
 
       Поряд з цим, у відповідності до вимог визначених статтею 76 ПКУ,  контролюючий орган повинен провести камеральну перевірку.
 
       Сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою контролюючим органом з дня, наступного за днем закінчення терміну проведення камеральної перевірки, у разі якщо камеральна перевірка проведена не була або за результатами проведення перевірки податкове повідомлення-рішення не було надіслано платнику податку у строк, визначений ПКУ. 
 
       Якщо висновок за результатами камеральної перевірки позитивний, то податкова зобов'язана протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати Казначейству висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету (пп. 200.18.1. ПКУ).
 
       В теорії процедура відшкодування ПДВ уявляється доволі простою та швидкою. На практиці ж все по іншому.
 
       Тому, неподання органом державної фіскальної служби до органу Державного казначейства України висновку із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету, та непогашення заборгованості бюджету з ПДВ, не позбавляє платника податку права пред'явити вимоги про стягнення зазначеної пені.
 
       Після спливу законодавчо визначеного строку для проведення зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок платника, відповідна сума відшкодування податку на додану вартість набуває статусу заборгованості, що є підставою для нарахування пені, такого правового висновку дійшла колегія суддів Вищого адміністративного суду України в Ухвалі від 02.03.2016 року (по справі К/800/65044/14).
 
 
З повагою, керівник податкового та митного департаменту
 
Наталія Сухарева

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group