Завантаження сайту

Поворотна фінансова допомога в обліку підприємства та погляд контролерів на її відображення у звітності!

Поворотна фінансова допомога в обліку підприємства та погляд контролерів на її відображення у звітності!
01.11.2016
       Фінансова допомога – найбільш поширений інструмент, яким користуються юридичні особи в разі виникнення необхідності термінового поповнення обігових коштів. 
 
       В законодавсті відсутні обмеження щодо права надання поворотної фінансової допомоги: будь-який суб'єкт господарювання має право на її надання.
 
       Враховуючи суть такої господарської операції та зобов’язань сторін при її подальшому поверненні, фінансова допомога поділяється на поворотну і безповоротну. 
 
       В сьогоднішній публікації звернемо увагу на такий вид фінансової допомоги, як поворотна, а також на аспекти відображення в обліку її отримання та повернення. 
 
       Отримання фінансової допомоги, як будь – яка інша господарська операція, повинна мати документальне підтвердження. І перш за все, така операція повинна бути оформлена  договором.
 
       До того ж, нормами Податкового кодексу України (далі ПКУ) визначено поняття поворотної фінансової допомоги (п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14).
 
       Так, норми ПКУ визначають її як суму коштів, що надійшла платнику у користування за договором.
 
       При цьому, особливістю є те, що не передбачається нарахування відсотків або інших видів компенсацій за користування такими коштами.
 
       Проте враховуючи характер саме такої допомоги – є обов’язковою до повернення. Отже, ще раз зауважимо, що  ключовим поняттям у визначенні є договір.
 
       Звернемо увагу, що законодавством не регламентовані прямі вимоги саме до договорів з надання фінансової допомоги. 
 
       Проте, поняття «поворотної фінансової допомоги» тотожне поняттю «позика», тому цілком логічно звернутись до норм Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), якими визначено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. До того ж, договір позики є укладеним з моменту передачі грошей або інших речей, визначених родовими ознаками (стаття 1046 ЦКУ).
 
       Далі звернемось до порядку оподаткування отримання такої поворотної фінансової допомоги позичальником, який є платником податку на прибуток на загальних підставах.
 
       Сьогодні положення ПКУ, крім визначення поняття «поворотна фінансова допомога», не містять жодних окремих норм стосовно оподаткування такої допомоги податком на прибуток.
 
       Згідно нових правил визначення об’єкту оподаткування, які діють з 01.01.2015, його визначають за даними бухгалтерського обліку, коригуючи на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ (звичайно коригування здійснюється з врахуванням обмежень за обсягом доходів).
 
       Зокрема, порядок бухгалтерського обліку позики регламентується П(с)БО 11 «Зобов’язання» і в залежності від строків повернення обліковується або у складі поточних (короткострокових) зобов’язань, або - у складі довгострокових.
 
       В бухгалтерському обліку отримання фінансової допомоги не є доходом і не відноситься на витрати при її поверненні (П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати»).  Відповідно, така операція ніяким чином не впливає на фінансовий результат. 
 
       Вищевказана позиція підтверджена податківцями у листі ГУ ДФС у Вінницькій області від 09.10.2015 № 1235/10/02-32-15-02.
 
       Проте, нагадаємо, що до 01.01.2015 року діяли інші норми при оподаткуванні фінансової допомоги і сьогодні трапляються випадки, коли допомога була отримана платником податку на прибуток до вказаного періоду від не платника такого податку, а її повернення відбувається сьогодні.
 
       З цього приводу, фіскальною службою надано роз’яснення листом від 06.10.2016 № 21757/6/99-99-15-02-02-15, в якому контролери нагадали про особливості норм «Перехідних положень» ПКУ (п. 18 підрозділу 4 розділу XX) і визнали право платника на зменшення фінансового результату до оподаткування в сумі поверненої після 01.01.2015 поворотної фінансової допомоги, яку платником податку отримано до цієї дати від осіб, які не є платниками такого податку, і відповідно включено до складу доходів при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
 
       Також, вказаним листом податківці підтвердили, що відображення такої різниці здійснюється у рядку 4.2.10 додатка РI «Різниці» до рядка 03 РІ декларації з податку на прибуток.
 
       При цьому, в роз’ясненні зазначається, що у випадку не повернення, а списання поворотної фінансової допомоги, не передбачено формування різниці, що зменшує фінансовий результат.
 
 
З повагою, керівник організаційно - правового департаменту
 
Олена Самодіна

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group