Завантаження сайту

Все, що Вам потрібно знати про: «Сплату податку на нерухоме майно фізичними особами у 2018 році», - Наталія Сухарєва, аудитор ID Legal Group

Все, що Вам потрібно знати про: «Сплату податку на нерухоме майно фізичними особами у 2018 році», - Наталія Сухарєва, аудитор ID Legal Group
04.04.2018

Юридичне об’єднання ID Legal Group продовжує цикл публікацій «Все, що Вам потрібно знати про...» сплату податків фізичними особами. Третій матеріал циклу присвячено податку на нерухоме майно. В статті враховані відповідні зміни, які набули чинності у 2018 році.

Сподіваємось, що інформація у форматі «питання-відповідь» буде корисною для громадян - платників податку на нерухомість.

 

Хто повинен сплачувати податок на нерухоме майно у 2018 році?

Якщо фізична особа є власником житлової/нежитлової нерухомості, то така особа повинна сплачувати у 2018 році податок на майно. Об’єктом оподаткування буде житлова та нежитлова нерухомість, включаючи їх частки, що знаходяться у власності такої фізичної особи.

 

Що є базою оподаткування податком на нерухоме майно?

Базою оподаткування податком є загальна площа нерухомості, в тому числі її частини.

 

На підставі яких даних фіскальний орган визначає базу оподаткування нерухомості фізичних осіб?

Контролюючий орган визначає базу оподаткування та розраховує податокна підставі інформації, яка надається органами державної реєстрації прав на нерухоме майно (Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), щодооб’єктівнерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, або оригіналів документів на право власності нерухомості, які надаються безпосередньо фізичною особою.

 

Чи передбачені законодавством пільги зі сплати податку на нерухоме майно?

Методика застосування пільги передбачає зменшення бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості.

 

А отже, база оподаткування зменшується на законодавчо визначену фіксовану кількість квадратних метрів,залежно від типів об’єктів житлової нерухомості, а саме:

- для квартири - 60кв.м на один об'єкт;

- для житлового будинку - 120кв.м. на один об'єкт;

- для різних типів нерухомості, якщо у власності знаходяться квартири та будинок - 180кв.м. на один об'єкт.

 

Крім того, сільські (селищні) або міські ради встановлюють пільги для фізичних осіб зі сплати податку на нерухомість (житлову або нежитлову) на відповідній території. Такі пільги застосовуються в залежності від рівня доходів та майнового стану такої фізичної особи.
 

Яким суб’єктом та в якій термін надається контролюючому органу  інформація щодо встановлених ставок та наданих пільг фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно на звітний рік?

Контролюючому органу за місцезнаходженням нерухомості надається інформація органами місцевого самоврядування щодо встановлених ставок та наданих пільг фізичним особам зі сплати податку в термін до 25 грудня року, що передує звітному.

 

Чи передбачено чинним законодавством обмеження в застосуванні пільг з податку на нерухоме майно?
Діючим законодавством передбачені певні обмеження в застосуванні пільг зі сплати податку.
 
Пільги не застосовуються до об’єктів нерухомості(житлової або нежитлової), у разі якщо площа об’єкту нерухомості перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, а саме:
- квартира понад 300 кв.м.;

- житловий будинок понад600 кв.м.;

- різні типи об’єктів житлової нерухомості, якщо у власності знаходяться квартири та будинок понад 900кв.м.
 
Крім того, пільги зі сплати податку не застосовуються у разі, якщо об’єкт нерухомості використовується власником у підприємницькій діяльності з метою отримання доходів від здачі в оренду або лізинг, тощо.
 
Який розмір ставки податку на нерухоме майно?
Ставки податку на нерухоме майно встановлюються виключно рішеннями сільської, селищної, або міської ради у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру МЗП, встановленої станом на 01 січня звітного року за 1кв.м. Розмір ставки податку залежить від місця розташування та типів об’єктів нерухомості.
 

За який період будуть нараховувати контролюючі органи податок на нерухоме майно у 2018 році?

Контролюючі органи у 2018 році будуть нараховувати податок фізичним особам за звітний 2017 рік (рішення надсилаються платникам податку до 01 липня року, який настає за базовим звітним роком).

 

Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2017 рік визначена у розмірі 3 200 грн. Розмір ставок, передбачений нормами ПКУ,для розрахунку податку у 2018 році за звітний 2017 рік, не повинен перевищувати 1,5 %.

 

А отже, сума податку на нерухомість не повинна перевищувати 48грн. за 1кв.м (3200 х 1,5%).

 

Крім того, якщо у власності у фізичної особи є житлова нерухомість, загальна площа якої перевищує понад 300 кв.м для квартир та понад 500 кв.м для будинків, буде додатково нараховано 25 000 грн. на рік за кожен такий об’єкт.

 

Кому не потрібно сплачувати податок на нерухомість у 2018 році?

Податок на нерухомістьне доведеться сплачувати фізичній особі, у якої загальна площа квартир в сумі менше ніж 60 кв.м, відносно будинків така загальна площа повинна бути менше ніж 120 кв.м.

 

При цьому, коли така фізична особа має у власності кілька квартир, то вся їхня площа підсумовується, і від цієї суми віднімаються пільгові 60кв.м. У разі, коли така особа має кілька будинків, то від загальної сумарної площі всіх будинків віднімаються пільгові 120кв.м. За наявності у власності фізичної особи різних типів нерухомості ( будинку та квартири), площа підсумовується, і віднімаються пільгові 180кв.м.

 

Хто здійснює розрахунок та який встановлено порядок обчислення податку на нерухоме майно фізичній особі?

Податковий орган за місцем реєстрації власника нерухомості здійснює нарахування податку на нерухоме майно. Розрахунок здійснюється наступним чином:

 

1) якщо фізична особа має у власності одну квартиру або один житловий будинок, розрахунок податку здійснюється, виходячи із загальної площі квартири або будинку, яка зменшується на 60кв.м (для квартири), та на 120кв.м (для житлового будинку) помножену на ставку податку, яка встановлена рішенням органу місцевого самоврядування на території якої знаходиться об’єкт  нерухомості;
 
2) якщо фізична особа має у власності більше однієї квартири або більше одного житлового будинку, розрахунок податку обраховується, виходячи із сумарної загальної площі квартир та будинків, яка зменшується на 60 кв.м (для таких квартир), та на 120 кв.м (для таких житлових будинків) помножену на ставку податку, яка встановлена рішенням органу місцевого самоврядування на території якої знаходиться об’єкт  нерухомості;
 
3) якщо особа має у власності різні види об'єктів нерухомості (одночасне перебування у власності квартир та будинків), розрахунок податку обраховується, виходячи із сумарної загальної площі таких квартир та будинків зменшеної на 180кв.м помножену на ставку податку, яка встановлюється рішеннями органів місцевого самоврядування на території яких знаходяться об’єкти.
 
Які дії має виконати фізична особа у разі виявлення невідповідності стосовно нарахованого фіскальними органами податку на нерухоме майно?
У разі виявлення фізичною особою невідповідності даних щодо об'єктів нерухомості, які перебувають y власності такої особи (розміру загальної площі, права на пільгу, застосованої контролюючим органом ставки податку, нарахованої суми податку на нерухоме майно), така особа має право звернутися до фіскального органу з письмовою заявою для проведення відповідної звірки.
 

Якщо контролюючий орган виявляє розбіжності між своїми даними та даними фізичної особи, яка надала оригінали відповідних документів, то проводить перерахунок суми податку та вручає фізичній особі нове рішення. Попереднє вважається скасованим.

 

Яким чином і в якій термін вручається фізичній особі рішення про сплату податку на нерухомість у 2018 році?

Рішення на сплату податку складається контролюючим органом, а потім надсилається поштою або вручається особисто фізичній особі (власнику майна) за місцем податкової адреси (реєстрації) такої особи до 01.07.2018 року.

 

Що стосується нововведеного об’єкта  нерухомості, то податок на майно буде сплачується фізичною особою, починаючи з місяця в якому набуто право власності на таке майно.

 

Який нормами ПКУ визначений термін сплати податку на нерухоме майно фізичною особою?

Якщо фізична особа є власником нерухомого майна та отримала рішення на сплату податку від контролюючого органу, то така особа зобов'язана сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення такого рішення.
 

Податок на майно сплачується до бюджету за місцем розташування такого об'єкта  нерухомості. Крім того, нормами ПКУ передбачено сплату фізичною особою податку на майно через каси сільських, селищних рад.

 

Якщо фізичною особою (власником нерухомості) отримано рішення на сплату податку але така особа не сплачує податок у встановлений законодавством термін, чи передбачена відповідальність для такої особи?

Для фізичної особи (власника майна) нормами ПКУ передбачена відповідальність у вигляді штрафу (розмір штрафу залежить від кількості днів несплати - 10% - 20%) та пені.

 

Якщо особа, яка є власником нерухомого майна, не отримала від контролюючого органу рішення на сплату податку та відповідно не  сплатила такий податок до бюджету,чи передбачена відповідальність для власника?

Чинним законодавством не передбачена відповідальність для фізичної особи (власника нерухомості), у разі якщо така особа не отримала рішення від контролюючого органу про сплату податку.
Законодавець змінами до ПКУ, з 01.01.2018 року визначив, що якщо рішення про сплату податку не вручено фізичній особи (власнику нерухомого майна) у визначений строк до 01.07.2018 року, то такий платник звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податку (штрафу та пені).
 

Чи має право контролюючий орган нарахувати податок на нерухоме майно за звітний 2017 рік не в визначений термін до 01.07.2018 року, а пізніше?

Останніми змінами до ПКУ, які набули чинності з 01.01.2018 року законодавець визначив, що податок на нерухомість може бути нарахований за попередні роки в межах 1095 календарних днів (трьох років).

 

Якщо протягом 2017 року право власності на нерухоме майно переходить від одного власника до іншого, як буде сплачувати податок попередній та новий власники такого майна?

Нарахування та сплата податку на нерухоме майно для попереднього та нового власників буде здійснюватися в наступному  порядку:

1)попередньому власнику буде нараховуватися податок за період з 01.01.2017 року до початку місяця, в якому припинилося його право власності на таке майно;

2)новому власнику буде нараховуватися податок з місяця набуття ним такого права власності.

 

З повагою, Наталія Сухарєва

керівник податкового та митного департаменту

юридичного об’єднання ID Legal Group

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group