Завантаження сайту

Значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для визначення бази оподаткування плати за землю.

Значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для визначення бази оподаткування плати за землю.
21.08.2017
       Відповідно до норм Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року  № 1378-IV (далі – Закон № 1378) здійснення нормативної грошової оцінки (далі – НГО) земельних ділянок (далі – земель) є обов’язковим, зокрема для визначення розмірів земельного податку та орендної плати за користування землею. НГО землі здійснюється на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
 
       Законом № 1378 встановлено таку періодичність здійснення НГО:
 
       - для земель, що знаходяться в межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення та для земель сільськогосподарського призначення (далі – с/г призначення), що знаходяться за межами населених пунктів – один раз на 5-7 років;
 
       - для земель не с/г призначення  – один раз на 7-10 років.
 
       А також Законом № 1378 передбачено, що відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV (далі – Закон № 858) НГО земель здійснюється юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою.
 
       Водночас, у Законі № 858 зазначено, що розробниками документації із землеустрою окрім юридичних осіб, можуть також бути фізичні особи-підприємці, які являються сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які відповідають за якість робіт із землеустрою та мають необхідне технічне і технологічне забезпечення для підготовки такої документації.
 
       Поряд із цим, процедуру здійснення НГО земель населених пунктів визначено Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, який набрав чинності з 27.12.2016 року, а його застосування розпочалося з 01.01.2017 (далі – Порядок № 489).
 
       Порядком № 489 також передбачено, що НГО земель проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону № 858.
 
       Результатом здійснення НГО землі є складення такої технічної документації такої землі. Відомості про НГО певної землі готуються згідно заяви зацікавленої особи у формі витягу із технічної документації про НГО землі.
 
       Враховуючи, що Закон № 1378 є спеціальним Законом, який регулює питання здійснення оцінки земель доцільним є замовлення підготовки документації із землеустрою саме у юридичних осіб – розробників такої документації, які відповідають вимогам, встановленим Законом № 858.
 
       Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI дані про НГО землі вносяться до Державного земельного кадастру (далі – Кадастр) на підставі технічної документації з такої оцінки, також до нього вноситься інформація з інших документів, в яких містяться дані про землю, наприклад, про її цільове призначення, про кількісну та якісну характеристику, їх оцінку тощо.
 
       В подальшому інформація Кадастру використовується зокрема, податковими органами для нарахування плати за землю.
 
       При цьому, у Кадастрі фіксуються всі проведені НГО землі та інформація щодо останньої проведеної НГО землі, яка є визначальною для бази оподаткування земельним податком.
 
       Згідно з нормами Податкового кодексу України (далі – ПК України) плата за землю є обов’язковим платежем, який входить до складу податку на майно і сплачується у формі земельного податку або орендної плати за користування землею.
 
       Поряд із цим, земельний податок є обов’язковим платежем, який сплачується власниками земель та/або земельних часток (паїв) та постійними користувачами таких земель та/або земельних часток (паїв).
 
       Визначення бази оподаткування земельним податком залежить від:
 
       1) НГО земель з урахуванням коефіцієнта індексації, який має кумулятивний характер і залежить від дати здійснення НГО певної землі. Щорічну величину коефіцієнта індексації НГО земель, на який вона індексується, розраховує Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на підставі індексу споживчих цін за минулий рік.
 
       2) площі земель щодо яких не проведено НГО.
 
       Місцеві ради зобов’язані щорічно офіційно оприлюднювати до 15 липня поточного року, який передує новому року (бюджетному періоду) свої рішення стосовно НГО земель, які знаходяться в межах населених пунктів, де функціонують такі місцеві ради.Таким чином, величина НГО землі з урахуванням коефіцієнта індексації, на який вона індексується, визначає розмір бази оподаткування платою за землю.
 
       В залежності від наявності проведеної НГО земельної ділянки або її відсутності ПК України встановлено ставки земельного податку.
 
       Юридичні особи та фізичні особи-підприємці (крім фізичних осіб) щороку самостійно вираховують суму податку (станом на 1 січня поточного року) та зобов’язані до 20 лютого цього року подати до податкового органу за місцезнаходженням землі річну декларацію з розбивкою рівними частинами за місяцями річної суми податку.
 
       Важливим моментом також є те, що при поданні першої декларації (тобто, з моменту набуття права власності на землю або фактичного її використання (оренди) платник податку разом з декларацією зобов’язаний подати довідку (витяг) про розмір НГО землі, а також після отримання нової НГО землі.
 
       Враховуючи вище зазначене, власники земель та їх користувачі (орендарі) мають приділяти належну увагу інформації, яка наявна в Кадастрі, оскільки від правильності внесення відомостей до Кадастру, врахування підстав та основних вимог, визначених Законом № 3613, зокрема щодо формування відомостей у кадастрі про нормативну грошову оцінку земель, дати затвердження технічної документації здійснення такої оцінки та коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки, які мають кумулятивний характер та обчислюються в залежності від дати затвердження рішення місцевої ради про НГО земель у межах певного населеного пункту, залежить правильність визначення бази оподаткування платою за землю та її сплати.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group