Завантаження сайту

Рада вдосконалила процесуальне законодавство.

Рада вдосконалила процесуальне законодавство.
04.12.2017
       3 листопада 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року.
 
       На сьогоднішній день в центрі правової структури нашої держави та формування нової правової країни, ключове місце посідає судочинство, а саме, його реформування.
 
       Однією з найважливіших новацій в сфері судової реформи останніх років стало прийняття нового процесуального законодавства: господарського, цивільного та адміністративного, що має ознаки комплексної судової реформи.
 
       Отже, розглянемо декілька аспектів зміни процесуального закону.
 
       В першу чергу відзначимо те, що, на нашу думку, значно розширює доступ до правосуддя для учасників судових процесів та полегшує роботу для працівників апаратів судів - це введення «електронного суду», який значно прискорить обмін документами між судами, між судом і сторонами у справах, що в свою чергу оптимізує строки розгляду справ.
 
       Також, вводиться таке поняття як «електронні докази», тобто будь-яка інформація, яка може бути корисною для розгляду справи, може зберігатися на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах та ін.), у тому числі в мережі Інтернет. Доказом у справі тепер можуть бути не тільки паперові документи, а й веб-сайти, мультимедійні та голосові повідомлення, бази даних та інше. Крім того, при поданні саме електронної заяви або скарги, сума судового збору зменшується на 20 %.
 
       Вищезазначені зміни суттєво спростять комунікацію із судом і зменшать витрати на утримання судової системи.
 
       Продовжуючи тему доказів у справі, з’явились нові законодавчі приписи, які покликані забезпечити добросовісне користування своїми процесуальними правами, а також забезпечити дотримання розумних строків розгляду справ. Відтак, викладення своєї позиції та подання відразу всіх доказів у справі, позивачі зобов’язані в позові, відповідачі - в запереченнях, треті особи – в поясненнях.
 
       Відтепер «зловживання процесуальними правами» визнається правопорушенням, а саме: подання одночасно кількох однакових позовів, як маніпулювання автоматизованою системою розподілу справ; безпідставне залучення другого відповідача, як маніпулювання підсудністю; подача апеляційних скарг на судові рішення, які не оскаржуються, як затягування часу, відведеного на розгляд справи. Наслідками таких дій може стати не лише повернення позовної заяви без розгляду, без повернення судового збору, а й штраф.
 
       З’являється таке поняття як «судова медіація» - врегулювання спору за участю судді, коли останній окремо спілкується з усіма учасниками, пропонуючи можливі способи врегулювання спору, але не надаючи юридичні рекомендації. У разі недосягнення домовленостей, справа розглядається у загальному порядку, але вже іншим суддею.
 
       Можна зробити висновок про те, що першочерговим завданням судочинства, відповідно до нових змін, внесених в процесуальні кодекси - є впровадження ефективного захисту прав осіб, забезпечення змагальності, диспозитивності та пропорційності. А також приведення українських правил судового процесу у відповідність із європейською та міжнародною практикою.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group