Завантаження сайту

«Бути чи не бути» штрафним санкціям за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН через збій в системах, в зв'язку з вірусом Petya.А?

«Бути чи не бути» штрафним санкціям за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН через збій в системах, в зв'язку з вірусом Petya.А?
10.07.2017
       Чи застосовуватимуться штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунки коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, зумовлену збоєм в комп’ютерних системах та програмах внаслідок зараження вірусом Petya.А?
 
       Податковий кодекс України (далі – ПК України) передбачає, що обов’язок платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) на момент виникнення у нього відповідних податкових зобов’язань  - скласти в електронній формі податкову накладну з накладенням на неї у встановленому порядку електронного цифрового підпису та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПК України строк.
 
       Складення податкової накладної у встановлений ПК України строк та реєстрація її в ЄРПН – це обов’язок продавця (постачальника) товарів (робіт) або надання послуг (платника ПДВ) під час здійснення ним операцій з продажу (поставки) товарів (робіт) або надання послуг з подальшим наданням такої податкової накладної покупцю на його вимогу.
 
       Здійснення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до них в ЄРПН залежить від періодів їх складання:
 
       - ті, що складені з 1 по 15 число календарного місяця, – до останнього дня календарного місяця, в якому вони складені; 
 
       - ті, що складені з 16 по останнє число календарного місяця, – до 15 числа календарного місяця, який є наступним за місяцем їх складання.
 
       При порушенні встановлених строків до платників ПДВ будуть застосовані штрафні санкції.
 
       Внаслідок зараження в Україні значної кількості комп’ютерних систем та програм комп’ютерним вірусом Petya.А у платників податків була відсутня можливість своєчасно подати податкову звітність та провести реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до них в ЄРПН.
 
       При цьому, ПК України не передбачає підстав для звільнення від фінансової відповідальності (застосування податковим органом штрафних санкцій), у тому числі у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор). Отже, застосування штрафних санкцій не уникнути.
 
       Водночас, в ПК України визначено, що однією із підстав списання безнадійного податкового боргу є виникнення обставин непереборної сили.
 
       Поряд із цим Мінфіном, як головним органом, що забезпечує формування і реалізацію єдиної державної податкової політики, на власному сайті було розміщено повідомлення з рекомендаціями для платників ПДВ як діяти у разі застосування до них штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН, зумовлених зараженням комп’ютерних систем та програм комп’ютерним вірусом Petya.А.
 
       Так, зокрема запропоновано застосування платниками ПДВ процедури списання безнадійного податкового боргу у разі виникнення обставин непереборної сили на підставі сертифікатів Торгово-промислову палату України (далі – ТПП) та її регіональних органів. 
 
       Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671 наділено ТПП та її регіональні органи повноваженнями засвідчувати обставини непереборної сили та видавати відповідний сертифікат, що є підтвердженням факту виникнення таких обставин. Вказаним Законом також визначено перелік обставин непереборної сили, який не є вичерпним, оскільки сутність цих обставин саме у тому і полягає, що їх наперед не завжди можливо передбачати.
 
       Однак, враховуючи велику кількість платників ПДВ, які одночасно можуть звертатися до ТПП та її регіональних органів та складність самої процедури отримання сертифіката про виникнення обставин непереборної сили, Мінфіном було розроблено законопроект про внесення змін до ПК України (проект розміщено на його веб-сайті), який передбачає можливість не застосовувати до платників ПДВ штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до них, які були складені з 01 по 15 червня поточного року, і не були своєчасно зареєстровані за умови здійснення їх реєстрації в ЄРПН до 15.07.2017. 
 
       Тобто, Мінфіном запроваджено тимчасовий механізм, який фактично продовжує строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до них, які були складені з 01 по 15 червня поточного року на той самий строк, в який здійснюється реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до них, складених з 16 червня поточного року.
 
       4 липня вказаний законопроект було схвалено на засіданні Кабміну, однак скільки часу пройде до його прийняття ВРУ та набрання ним чинності залишається невідомим.
 
       Водночас зауважуємо, що запропоновані Мінфіном зміни врегульовують лише певну конкретну проблемну ситуацію, а в ПК України питання щодо звільнення від застосування штрафних санкції у разі виникнення інших обставин непереборної сили, не використовуючи при цьому процедуру списання безнадійного податкового боргу залишається неврегульованим.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group