Завантаження сайту

Документальне підтвердження знищення або руйнування основних засобів. Новації від Мінфіну, - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Документальне підтвердження знищення або руйнування основних засобів. Новації від Мінфіну, - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group
05.09.2018

Приводом повернутися до питання особливостей оподаткування податком на додану вартість послужив блок узагальнюючих податкових консультацій, затверджених в серпні наказом Мінфіну України №673.

Одна з них присвячена питанню документального підтвердження ліквідації основних засобів (далі - ОЗ) в ситуаціях, коли ліквідація не залежить від платника податків, тобто є наслідком обставин непереборної сили або у випадках, коли згода платника апріорі неможлива (наприклад, у випадках розкрадання) або неможливо саме використання основного засобу за його первісним призначенням.

Законодавцем чітко проведено розмежування оподаткування господарських операцій, наслідком яких є ліквідація ОЗ.

А саме, якщо ліквідація здійснюється за самостійним рішенням платника, то ця операція розглядається з точки зору оподаткування як поставка таких ОЗ за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Це положення Податкового Кодексу досить однозначне і особливих питань не викликало.

У випадках, коли ОЗ знищуються або руйнуються внаслідок дій непереборної сили або розкрадань, податкові зобов'язання не нараховуються. Причому, щоб уникнути такого нарахування платник повинен документально підтвердити, відповідно до вимог законодавства, таке знищення або руйнування.

Існують також випадки, коли знищення, розбирання або перетворення ОЗ здійснюються іншим способом, внаслідок чого основний засіб не може бути використаним за первісним призначенням. Без документального підтвердження такої події з одночасним його поданням до фіскального органу теж не обійтись.

Логічним висновком із ситуації, коли платник податків з якихось причин не здійснює таку процедуру надання документального підтвердження, є віднесення вищенаведених операцій до операцій поставки з подальшим їх оподаткуванням.

З огляду на те, що вартість основних засобів, в більшості випадків, представляє значні суми, розмір нарахованих або донарахованих сум податків був мотивуючим фактором для виникнення у платників питань щодо належного документування зазначених операцій.

Відсутність в Податковому Кодексі конкретики щодо переліку необхідних документів, і, як наслідок, неоднозначність застосування його норм, було підставою для Мінфіну України узагальнити індивідуальні податкові консультації щодо документального підтвердження знищення або руйнування основних виробничих або невиробничих засобів.

Отже, платники отримали відносно  систематизований перелік документів, які, відповідно до законодавства, підтверджують факт знищення або руйнування. Такими документами можуть бути:

Для випадків дій непереборної сили або розкрадань:

  • Сертифікат ТППУ України, що свідчить про факт форс-мажору, отриманий відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні";
  • акт, що засвідчує факт пожежі, підписаний комісією, в тому числі представником органу служби надзвичайних ситуацій, уповноваженим представником платника, а також складений відповідно до положень Порядку обліку пожеж та їх наслідків;
  • витяг з держреєстру про припинення права власності на основні засоби (майно);
  • виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про розкрадання основних засобів;
  • або інші документи, які, відповідно до законодавства, підтверджують факт знищення, руйнування, розкрадання основних виробничих або невиробничих засобів. Як приклад, акт аварії або акт із зазначенням обставини стихійного лиха, складений і підписаний уповноваженою комісією платника податків.

 

Для інших випадків:

- первинні документи (акти на списання ОЗ), складені постійно діючою комісією платника податків. Для цих цілей комісія визначає непридатність ОЗ для використання, неефективність або недоцільність їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо), в зв'язку з чим дається висновок про неможливість використання ОЗ за первісним призначенням.

Слід підкреслити, що акти на списання ОЗ мають бути затверджені посадовою особою (керівним органом) платника, яка має право, відповідно до законодавства (статута), схвалювати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об'єктів ОЗ. Також, Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів визначено правило за яким доповненням до акту на списання ОЗ є регістри аналітичного обліку за цими основними засобами.

Основна вимога, яка висувається фіскальними органами до акту на списання ОС в довільній формі: він повинен містити всю необхідну інформацію, яка дозволяє ідентифікувати господарську операцію та містити необхідні реквізити первинного документу. Або ж є варіант використання типового акту на списання, затвердженого наказом Мінстату України №352.

Сам механізм подання платником податків (його уповноваженою особою) контролюючому органу підтверджуючих документи жорстко не регламентований і передбачає можливість подачі на паперових носіях як особисто, так і рекомендованим поштовим відправленням, а також засобами електронного зв'язку в електронній формі в загальновстановленому порядку.

Цей же механізм працює, коли документальні підтвердження подаються не з ініціативи платника, а на вимогу фіскального (контролюючого) органу.

Сподіваємося, що ця стаття послужить інформаційною допомогою для всіх підрозділів платників податків, які задіяні в господарських операціях з основними засобами.

З повагою,

Тетяна Савчук

Керівник практики трансфертного ціноутворення та аудиту

ID Legal Group

Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group