Завантаження сайту

Доступ до професії адвоката: обмеження, можливості, ризики, - Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Доступ до професії адвоката: обмеження, можливості, ризики, - Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group
30.11.2018

Доступ до професії адвоката: обмеження, можливості, ризики, - Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

 

Стаття опублікована у виданні «Юрист і Закон» № 44 від 29 листопада 2018 року

 

Слово "адвокат" має латинське походження. Воно утворено від латинського advocatus (від advoco – "запрошую", "закликаю"). Спочатку римляни визначали іменем "адвокат" родичів і друзів підсудних, яких вони просили супроводжувати їх на суді. Тільки в часи імперії цей термін почали застосовувати до судових захисників.

 

Нині ж критерії доступу до професії адвоката чітко визначено Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" . Усім відомий у юридичних колах новийпроект закону "Про адвокатуру таадвокатську діяльність" від 06.09.2018 р. № 9055 (далі – проект закону № 9055) передбачає змінуцих критеріїв та інші положення, а також унесення змін до Кримінального процесуального кодексуУкраїни таКодексу України про адміністративні правопорушення. Тож далі розглянемо, чи вплинеце докорінно на можливості доступу до професії та чи з'явилися нові обмеження й ризики.

 

Щодо доступу до професії та обмежень, які виникли

Щодо набуття статусу адвоката (ст. 6 проекту закону № 9055), то законодавець нібито скасував тривале стажування й залишив стаж роботи в галузі права протягом двох років. Однак, зважаючи на роз'яснення (ч. 3 ст. 6 проекту закону № 9055), під таким стажем розумітимуть стаж як стажера адвоката та (або) на посаді судді, прокурора, а вища юридична освіта повинна бути не менше за ступінь магістра.

Таким чином, умови початкового доступу до професії, тобто складання кваліфікаційного іспиту, явно ускладнено. Відповідно, після набуття новим законом чинності особи, які тривалий час працювали в юридичних компаніях, але не були офіційно стажерами адвокатів і не мають освітнього ступеня магістра (а таких, на нашу думку, більшість), не зможуть подати документи та складати кваліфікаційний іспит.

 

Розуміючи необхідність лояльного переходу до нових умов, Прикінцевими та перехідними положеннями проекту закону № 9055 передбачено строк набуття законом чинності в частиніп. 2 ч.3 ст. 6 (щодо стажу роботи як стажера адвоката та (або) на посаді судді чи прокурора) – 2 рокичерез один рік із дня набрання чинності цим законом. Крім того, проектом закону № 9055установлено, що протягом 4 років із дня набрання цим законом чинності особи, які мають намір

стати адвокатом, мають вищу юридичну освіту ступеня магістра (або прирівняну до неї) та за інших відомих критеріїв, мають не менше як 3 роки стажу роботи в галузі права як самозайняті особи або роботи на різних посадах у сфері юриспруденції, мають право набути статус адвоката у встановленому цим законом порядку шляхом складання письмового анонімного тестування з проходженням стажування й без такого.

 

Також проектом закону № 9055передбачено, що протягом одного року з дня набрання цим законом чинності особи, які мають однорічний стаж роботи за останні два роки на посаді помічника адвоката та (або) дворічний стаж роботи в галузі права, можуть набути статус адвоката в порядку, передбаченому Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"(нині чинний).

 

Отже, питання лояльності переходу до нових умов нібито вирішено, однак варто зауважити, що законодавець в умовах переходу передбачив один із критеріїв – або освітній ступінь магістра, або стажування чи роботу (як стажера або помічника).

 

Щодо обмежень доступу до професії, то законотворець розширив коло осіб із непогашеною чи незнятою судимістю, визначивши осіб, засуджених за всі умисні злочини, а не лише тяжкі, особливо тяжкі або середньої тяжкості, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

 

Крім того, суттєво змінено умови кваліфікаційного іспиту для кандидатів в адвокати.

 

Не пізніше ніж через три місяці після набуття новим законом чинності (проект закону № 9055) кваліфікаційні іспити проводитимуть шляхом письмового анонімного тестування, а їх перебіг фіксуватимуть за допомогою технічних засобів (відео- і звукозапису).

 

Обмеження в діяльності адвоката визначено ст. ст. 7, 27 – 30 проекту закону № 9055, у яких чітко вказано посади, що заборонені для адвоката та які дозволяється суміщати з адвокатською діяльністю. Перелік сумісних посад не вичерпний, отже адвокат має право здійснювати будь-яку законну діяльність, не заборонену законом.

 

Так, обмежити певні повноваження адвоката в конкретній ситуації має право клієнт за умовами договору.

 

Стосовно ризиків в адвокатській діяльності

 

Новий закон (проект закону № 9055) принесе й нові ризики в адвокатську діяльність. Зокрема, Прикінцеві та перехідні положення проекту закону № 9055 передбачаютьвнесення значних змін доКримінального процесуального кодексу України стосовноадвоката, одним з яких є відповідальність за зловживання процесуальними правами (ст. ст. 20, 22, 221).

 

Право запобігання зловживанню процесуальними правами надано суду.

Слідчий суддя, суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, які суперечать засадам кримінального судочинства (наприклад, подання скарги на рішення, яке не підлягає оскарженню, заявлення завідомо безпідставного відводу тощо). У разі визнання поданої скарги, заяви, клопотання зловживанням процесуальними правами слідчий суддя має право залишити їх без розгляду або повернути.

Новою ст. 3721 КПК України(див. Прикінцеві та перехідні положення проекту закону № 9055) визначено право суду на винесення окремої ухвали в разі встановлення зловживання процесуальними правами. Окрему ухвалу надсилають органу, який здійснює нагляд і має право застосувати дисциплінарну відповідальність. У разі встановлення наявності ознак кримінального правопорушення під час зловживання процесуальними правами окрему ухвалу надсилають прокурору або органу досудового розслідування залежно від підслідності.

Безумовно, зазначена вище норма небезпідставно викликала сумніви в представників адвокатури щодо об'єктивності її застосування, а не лише як важеля тиску на адвокатів. Оскільки в умовах сьогодення важко бути впевненими в об'єктивності процесу та правосуддя.

З іншого боку, до ризиків професії, зокрема, можна зарахувати високу відповідальність, особливо в галузі економіки, оскільки навіть неправильна порада може завдати значних збитків підприємству і, як наслідок, – заподіяти шкоду репутації адвоката.

Загалом намір стати адвокатом має бути усвідомленим, а кандидат має бути обізнаний із можливостями, перевагами й ризиками професії, з якими майбутньому адвокату жити кожен день. Робота адвоката – це тривала й наполеглива праця над поставленими завданнями, а також над собою, удосконаленням майстерності та набуттям досвіду.

З повагою,

Вікторія Горожанова

ID Legal Group

Вікторія Горожанова

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group