Завантаження сайту

Дослідження судами предмету і строків камеральної перевірки, - Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Дослідження судами предмету і строків камеральної перевірки, - Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group
01.08.2019

У цій публікації розглянемо висновки судів щодо підстав та предмету дослідження податковими органами камеральної перевірки.

Пропонуємо проаналізувати висновки, які містяться у рішеннях адміністративних судів у справі № 805/329/17-а, в яких встановлювалися обставини щодо дотримання податковим органом норм податкового законодавства, зокрема ПК України щодо підстав та предмету дослідження камеральної перевірки.

Суд першої інстанції позов платника задовольнив з наступних мотивів.

По перше, податковим органом було порушено терміни проведення камеральної перевірки податкової звітності за 2014, 2015, 2016 роки, яка була проведена лише у грудні 2016 року.

По друге, основною метою проведення камеральної перевірки є аналіз та дослідження правильності складання і заповнення платником податкових декларацій і розрахунків, що передбачає здійснення арифметичного підрахунку сум проведених господарських операцій та податкових зобов’язань, що мають бути сплачені платником до бюджетів або підлягають бюджетному відшкодуванню, та перевірка правильності визначення і застосування ним ставок податків (зборів) та/або діючих пільг з їх сплати, відображення даних (показників), відповідно до яких визначається база оподаткування; виявлення арифметичних методологічних або логічних помилок.

Слід зауважити, що на даний час предмет дослідження камеральної перевірки доповнено ще перевіркою своєчасності реєстрації податкових та/або акцизних накладних і розрахунків коригування до них у відповідних Реєстрах, виявлення та виправлення помилок в них, а також своєчасності та повноти сплати суми зобов’язань з податків (зборів) лише з урахуванням даних, що наявних в інформаційних базах податкових органів, системі електронного адміністрування ПДВ, Єдиного реєстру ПН.

Норми ПК України встановлюють обмежений предмет дослідження та строк камеральної перевірки, що зобов’язує податкові органи дотримуватися встановлених вимог.

Судом зауважено, що предметом камеральної перевірки у справі № 805/329/17-а була правильність складання податкової декларації, а тому документами, які мають відношення до такої перевірки є саме податкова звітність платника, а у разі виявлення факту порушення платником норм законодавства під час проведення даної перевірки податковий орган наділений правом призначити та провести одну з будь-яких документальних перевірок в залежності від підстав та мети її проведення.

Разом з тим, під час проведення камеральної перевірки та згідно норм ПК України, які діяли у момент виникнення таких спірних правовідносин об’єктом дослідження податкового органу, окрім податкової звітності були також дані інтегрованої картки платника податку, а норми ПК України на той момент не передбачали можливість дослідження інформаційних баз податкових органів. Отже, інформація, що була використана податковим органом відносно платника не належала до предмета камеральної перевірки.

Апеляційний суд у цій справі в цілому погодився із висновками суду першої інстанції, однак детально не досліджував підстави та порядок податковим органом проведення камеральної перевірки.

Касаційний суд залишив без розгляду касаційну скаргу податкового органу, а прийнятті судові рішення судів – без змін.

Предмет камеральної перевірки полягає у встановленні повноти й своєчасності подання платником податкової звітності, перевірку правильності її оформлення та проведення своєчасності і повноти податкових платежів.

Отже, здійснення перевірки будь-яких інших відомостей, які не належать до предмету камеральної перевірки, а також  витребування у платника будь-якої додаткової інформації та/або документів, подання яких разом з податковою декларацією не передбачено чинним законодавством є діями поза межами такої перевірки.

Враховуючи, що інформація, зібрана податковим органом стосовно платника, яка не належить до предмету камеральної перевірки, у зв’язку з чим, акт цієї перевірки являється доказом, здобутим з порушенням норм законодавства, що має наслідком визнання проведеної перевірки незаконною і відповідно відсутності настання її правових наслідків, а винесені на його підставі рішення є неправомірними.

Таким чином, запорукою результативного оскарження платниками рішень податкових органів в адміністративному та/або судовому порядку є ретельність дослідження підстав, строків та предмету перевірки залежно від їх виду та фактичних обставин здійснюваних господарських операцій, статусу платника тощо.

З повагою,

Олег Нікітін

Керівник судової практики

ID Legal Group

Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group