Завантаження сайту

Моральна шкода і державні органи: вимисел чи реальність?

Моральна шкода і державні органи: вимисел чи реальність?
02.02.2018
       Судова практика не стоїть на місці. Не новина, що матеріальна шкода може відшкодовуватись, проте чи має перспективу відшкодовування моральної шкоди органами державної влади.
 
       У справі № 6-99цс17 Верховний суд України постановою від 8 листопада 2017 року зробив ряд важливих висновків, які в подальшому можуть стати гарним підґрунтям для формування позитивної судової практики з вказаного питання.
 
       Різниця між моральною та матеріальною шкодою в тому, що вона має немайновий характер та може полягати у негативних наслідках, які було спричинено протиправними діяннями і низкою інших факторів, передбачених законодавством України. Порядок відшкодування моральної шкоди за загальним правилом покладається на заподіювача, який діє на користь особи,але ним може бути не тільки юридична або фізична особа, а і орган державної влади,а в такому випадку відповідальність несе держава.
 
       Відповідно до обставин справи Позивач протягом певного часу в судовому порядку намагався стягнути не тільки майнову, а і моральну шкоду за тривалу бездіяльність з державних виконавців, з органу державної виконавчої служби та також органу державної казначейської служби. 11 квітня 2014 року Шосткинський міськрайонний суду Сумської області у задоволенні позову відмовив, суди апеляційної та касаційної інстанцій підтримали рішення місцевого суду. Їх пояснення ґрунтувалось на тому що, ухвала про визнання неправомірними дії та бездіяльність посадових осіб органу Державної виконавчої служби, не вважається доказом заподіяння моральної та майнової шкоди, а орган Державної казначейської служби не порушив права та свободи позивача, і тому вони не можуть бути відповідачами, а гроші повинні стягуватися лише з організації, яка завдала шкоди.
 
       ВСУ в постанові від 8 листопада 2017 року дійшов дещо інших висновків, зокрема:
 
       По-перше, статтею 56 Конституції України, а також статтями 21, 1173, 1174 Цивільного Кодексу України та іншими профільними законами, кожна людина наділена правом на відшкодування матеріальної і моральної шкоди за державний рахунок завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, а отже відповідачами можуть бути відділи Державної виконавчої служби України та територіальні органи Державного казначейства України.
 
       По-друге, факт заподіяння моральної шкоди може встановлюватися на підставі судового рішення, яке встановлює дію чи бездіяльність державного виконавця.
 
       Обґрунтував такі висновки ВСУ рішенням Європейського суду з прав людини «Юрій Іванов проти України» від 15 жовтня 2009 року, яким встановлено: «...відповідальність держави за виконання судових рішень щодо приватних осіб вимагає безпосередньої участі державних органів у виконавчому провадженні, а його тривалість є підставою для відшкодування моральної шкоди».
 
       Таким чином, у разі застосування вказаної вище позиції Верховного суду України, під час розгляду судами справ відповідної категорії, може з’явитись нова судова практика щодо стягнення матеріальної та моральної шкоди з державних органів за їх бездіяльність.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group