Завантаження сайту

Деякі аспекти підготовки до річної звітності.

Деякі аспекти підготовки до річної звітності.
21.12.2016
       Зокрема, відповідно до вимог П(С)БО 28 та МСБО 36 «Зменшення корисності активів» для цілей достовірного відображення в обліку відповідальні особи мають ідентифікувати активи, корисність яких може зменшитися. 
 
       До таких активів можуть відноситись основні засоби та інші необоротні активи, нематеріальні активи та довгострокові фінансові інвестиції, гудвіл або інша група активів, що може генерувати фінансові потоки.
 
       Але якщо зменшення корисності гудвілу чи інших фінансових інвестицій може бути відображено в обліку без сумнівів щодо побічних ефектів з боку ПДВ, то зменшення корисності основного засобу, нематеріального активу чи іншого необоротного активу, який придбавався з ПДВ у бухгалтерів завжди викликає питання – як в цьому випадку бути із часткою ПДВ, що припадає на знецінену частку активу? Адже неодноразово податківці наполягали на визнанні негосподарського використання активу в разі його списання.
 
       Зокрема, і на сьогодні в інформаційній базі ЗІР на сайті ДФСУ розміщене роз’яснення, відповідно до якого при вчиненні операцій по списанню нематеріального активу у зв’язку з неможливістю отримання надалі економічних вигід від його використання, платник повинен врахувати норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ та нарахувати податкові зобов’язання (як для активу, що почав використовуватись в негосподарській діяльності або надалі не може використовуватись у господарській діяльності).
 
       Разом із тим здоровий глузд переважив фіскальний підхід та в листі від 02.12.2016 № 26145/6/99-99-15-03-02-15 «Щодо податкових наслідків з ПДВ при визнанні суми втрат від зменшення корисності активів» ДФС України оприлюднила свою позицію, що відображення в обліку наслідків зменшення корисності активу ніяким чином не впливає на податкові наслідки з ПДВ.
 
       Позиція в даному випадку пояснюється досить зрозуміло - не може вважатись постачанням факт ліквідації основних виробничих засобів або невиробничих засобів у зв'язку з їх псуванням чи повним знищенням наслідок дії форс-мажорних обставин, непереборної сили, а також у випадках, коли ліквідація ОЗ здійснюється не за ініціативою суб’єкта господарювання (сюди відносяться і випадки викрадення, засвідчені відповідною довідкою, і знищення, розібрання або інше перетворення ОЗ, внаслідок чого такий актив вже не може використовуватися за первісним призначенням).
 
       Відтак, оскільки таке перетворення об’єкту ОЗ не може вважатись постачанням, то зменшення корисності активу (зменшення балансової вартості активу) не підпадає під визначення операції з постачання товарів/послуг, а тому зазначена операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.
 
       То ж нехай у вашому балансі будуть лише реальні показники і жодні сумніви не стануть перепоною у прагненні до досконалості.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group