Завантаження сайту

Чергові зміни законодавчих засад бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Чи очікувати покращення? - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Чергові зміни законодавчих засад бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Чи очікувати покращення? - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group
24.11.2021

Час та цифрові зміни у суспільстві та бізнесі вимагають зрушень і в царині бухгалтерського обліку та фінансової звітності. На сьогодні у ВР перебувають на розгляді два законопроекти щодо внесення змін до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» - № 6244 від 01.11.2021 та № 6256 від 02.11.2021.

Спектр законодавчих ініціатив стосується, зокрема, врегулювання складання та оприлюднення фінансової звітності групи компаній, а також створення підґрунтя для реалізації е-аудиту (електронних перевірок).

Так, законопроект № 6256 від 02.11.2021покликаний врегулювати єдине питання – ведення бухгалтерського обліку в електронній формі. Зокрема, це зобов’язані будуть забезпечити ті суб’єкти господарювання, які відповідно до вимог законодавства мають надавати органам державної влади показники бухгалтерського обліку та фінансової інформації в електронній формі (для здійснення е-аудиту).

Запропоновані зміни до статті 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» визначають вимоги до складання та застосування регістрів бухгалтерського обліку в електронній формі (в доповнення до врегульованих вимог щодо електронної форми окремих первинних документів), які також мають відповідати вимогам законодавства про електронні документи та електронний документообіг (в теперішній редакції Закону) та містити усі обов’язкові реквізити.

Законопроект № 6244 від 01.11.2021є більш розлогим та пропонує врегулювати цілий ряд питань:

Ø     Складання консолідованої фінансової звітності та категорійну градацію для групи підприємств. В теперішній час статтею 12 Консолідована фінансова звітність ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» визначено, що материнські компанії повинні складати, подавати і оприлюднювати консолідовану фінансову звітність, за винятком тих, консолідовані показники яких відповідають встановленим критеріям по балансовій вартості активів/чистого доходу/кількості працівників для малих підприємств та одночасно не є підприємствами, які становлять суспільний інтерес. Запропонованими змінами рекомендовано встановити градацію груп підприємств на малі, середні або великі групи (з аналогічними показниками як для класифікації окремого підприємства). При цьому присутній досить важливий нюанс щодо порядку ідентифікації категорії групи: показники відповідної категорії мають витримуватись за звітний та попередній рік, а не два роки поспіль, що передують звітному, як це застосовується для ідентифікації категорії окремого підприємства.

Ø     Оприлюднення консолідованої фінансової звітності. Змінами запропоновано звільнити малі та середні групи підприємств від оприлюднення консолідованої фінансової звітності на сайтах материнських компаній, крім тих, до складу яких входять підприємства, що становлять суспільний інтерес. Із прийняттям запропонованих змін оприлюднювати фінансову звітність зобов’язані будуть також:

-   малі підприємства державного сектору економіки свою ФЗ;

-  материнські підприємства великої групи (які не є великими, а є середні або малі) складену за МСФЗ консолідовану ФЗ групи;

-  материнські підприємства, які є одночасно дочірніми і не складають консолідовану ФЗ мають оприлюднювати на власному веб-сайті консолідовану ФЗ свого материнського підприємства.

Ø     Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Змінами врегульовано розширення переліку підприємств, для яких складання звітів за міжнародними стандартами буде обов’язковим:

-  це материнські підприємства, до складу груп яких входять підприємства суспільного інтересу та

-  материнські підприємства великих груп, які самі по собі не є великими.

Застосовувати МСФЗ можна буде тільки ті, які офіційно оприлюднені на сайті Мінфіну.

Ø     Встановлені строки зберігання оприлюдненої на сайтах фінансової звітності – шість років, якщо більший строк не встановлений законом.

Як очікується, запропоновані зміни відповідають стратегічному напрямку інформатизації (діждиталізації) більшості бухгалтерських, аудиторських та податково-контрольних процедур, проте, остаточні варіанти законопроектів ще можуть зазнати правок. Відтак, очікуватимемо остаточних редакцій чергових змін.

З повагою,

Тетяна Савчук

Керівник практики трансфертного ціноутворення та аудиту

ID Legal Group

Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group