Завантаження сайту

Особливості виключення учасника Товариства.

Особливості виключення учасника Товариства.
14.01.2018
       В господарській діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) трапляються випадки, коли один із учасників такого товариства не виконує чи неналежно виконує обов’язки покладені на нього законодавством та статутом, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства.
 
       Обов’язки учасника можуть бути передбачені не тільки у нормах чинного законодавства України (Цивільний кодекс України та Закон України «Про господарські товариства»), а також в статуті такого товариства. Наприклад, статутом на нього також можуть бути покладені такі додаткові обов’язки: не сприяти укладенню договорів юридичними особами , які є конкурентами підприємства в певній сфері господарської діяльності, не розголошувати та/або не розповсюджувати комерційну чи конфіденційну інформацію Товариства.
 
       Правовим наслідком таких дій учасника може бути прийняття рішення про виключення його зі складу учасників ТОВ. 
 
       Учасник може бути виключений зі складу учасників на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ (протоколу), за яке проголосували учасники, які володіють в сукупності більше як 50 відсотками загальної кількості голосів на загальних зборах учасників ТОВ. При цьому, слід зазначити, що такий учасник не може приймати участь у такому голосуванні.
 
       Однак, у випадку застосування учасниками формули розподілу часток в рівних долях між двома учасниками Товариства (50 % на 50 %) в подальшому унеможливлюється прийняття рішення про виключення одного із учасників Товариства без його згоди. Про таке слід пам’ятати, коли створюється нова юридична особа.
 
       Ключовим моментом в порядку прийняття рішення загальними заборами учасників ТОВ про виключення його учасника є обов’язкове зазначення у відповідному протоколі загальних зборів учасників ТОВ підстави такого виключення, а саме, у чому полягають дії чи бездіяльність учасника. Наприклад, розголошення комерційної чи конфіденційної інформації про діяльність Товариства, якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом, невнесення вкладу (внесення не в повному обсязі) учасником до статутного капіталу ТОВ протягом встановленого законодавством строку (до закінчення першого року з дня державної реєстрації ТОВ). Також слід звернути увагу, що в разі неповного внесення вкладу (загальні збори одночасно можуть прийняти рішення про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі або про зменшення розміру статутного капіталу).
 
       Таким чином, кожного разу приймаючи рішення про внесення вкладів до статутного капіталу Товариства, крім першого формування статутного капіталу, який обмежений 1 роком, необхідно встановлювати граничні строки такого внесення вкладів, інакше відповідна бездіяльність учасника ТОВ не буде вважатися порушенням, а отже не являтиметься підставою для виключення його зі складу учасників.
 
       У разі, якщо в протоколі не буде зазначено сутність дій чи бездіяльності учасника, які стали підставою для його виключення, при зверненні ним до суду із позовом про визнання протоколу загальних зборів учасників про виключення недійсним, у нього збільшуються шанси на задоволення судом відповідного позову. 
 
       Абзацом 2 пункту 4.24 постанови Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» від 25.02.2016 №4 передбачено, що у рішенні загальних зборів про виключення учасника з господарського товариства, мають бути вказані «аргументовані» підстави для виключення із зазначенням конкретних фактів, що підтверджують дії чи бездіяльність учасника ТОВ, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням обов’язків, які на нього покладені законодавством чи статутом товариства.
 
       Судова практика: у постанові Вищого господарського суду України від 03.02.2011 року у справі №14/4-10 зазначено про необґрунтованість рішення зборів про виключення учасника ТОВ і є необґрунтованим, оскільки в протоколі не має будь-якої інформації щодо фактів систематичного невиконання або неналежного виконання обов’язків учасником товариства, а також доказів про те, що він своїми діями перешкоджає досягненню цілей товариства, зазначених у його статуті.
 
       Таким чином, для належного оформлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ про виключення учасника з ТОВ слід детально зазначити фактичні підстави його виключення, що зменшить ризики визнання судом такого протоколу недійсним.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group