Завантаження сайту

Особливості витребування учасником Товариства своєї частки майна при виході з Товариства. Позиція Верховного Суда, - Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Особливості витребування учасником Товариства своєї частки майна при виході з Товариства. Позиція Верховного Суда, - Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group
22.08.2018

У блозі ID Legal Group розміщена презентація «Алгоритм дій для виконання Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». В ній визначено перелік певних дій, які необхідно здійснити засновникам та керівникам вказаних товариств для розроблення нових статутів або приведення діючих у відповідність до вимог вказаного Закону.

В сьогоднішньому матеріалі ми зробимо порівняльний аналіз застосування норм Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII(далі – Закон № 1576). Цей Закон втратив чинність у частині, що стосується ТОВ і ТДВ на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018. Також в матеріалі враховані висновки Верховного суду щодо особливості повернення учаснику Товариства його частки майна при виході із складу учасників цього Товариства та норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі – Закон № 2275).

Так, в редакції Закону № 1576 було передбачено, що при виході учасника із складу ТОВ йому виплачувалася вартість частини майна ТОВ, яка пропорційна частці цього учасника у  статутному  капіталі. При цьому у даній нормі була відсутня конкретизація щодо визначення - згідно якої вартості майна (ринкової чи балансової) здійснюється виплата.

Натомість, в редакції Закону № 2275 зазначено, що протягом тридцяти днів з моменту, коли Товариство знало або мало знати про намір учасника щодо виходу з Товариства, воно має повідомити учаснику вартість (ціну) його частки та обґрунтувати наведений розрахунок додаючи копії необхідних для цього розрахунку документів. Вартість  цієї частки визначається Товариством на день, що передував дню, коли учасником була подана заява (відповідно до вимог та порядку визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Ми гарантуємо безпеку - Ви займаєтеся улюбленою справою

Податкове право з ID Legal Group

Разом з тим, Товариство повинно протягом року з моменту, коли воно знало чи мало знати про намір учасника щодо виходу з Товариства, виплатити вартість його частки. Однак, статут Товариства, може передбачати й інший строк для здійснення виплати.

Також у нормах Закону № 2275 чітко закріплено, що вартість частки учасника має визначатися з ринкової вартості всіх часток учасників разом та пропорційно до розміру частки учасника, що виходить з Товариства.

Товариство узгодивши з учасником, який вийшов, виконання зобов’язання щодо сплати коштів у грошовому еквіваленті може замінити його на інше майно.

Тобто, Товариство виплачує учаснику вартість його частки чи передає майно тільки у випадку, коли воно буде визначено пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника, та надає доступ до усіх документів, які є необхідними для визначення вартості його частки.

Зокрема, у справі № 925/1165/14 Особа (далі – Позивач, учасник Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)) звернулась до господарського суду з вимогою про стягнення з Товариства ( далі – Відповідач, ТОВ)  вартості частини майна пропорційно до його частки у статутному капіталі ТОВ у зв’язку із виходом із складу учасників ТОВ. Позивач обґрунтовує свою позицію тим, що він був учасником ТОВ, частка майна якого в статутному капіталі складає двадцять відсотків. І, на підставі виходу з ТОВ, просить стягнути на його користь оціночну ринкову вартість частини майна товариства, яка є пропорційною його частці у статутному капіталі, відповідно до ст. 54 Закону № 1576 та положень статуту ТОВ.

Проаналізувавши усі обставини справи, суд прийняв рішення задовольнити позовні вимоги. З такою позицією також погодився суд апеляційної інстанції.

Суди, мотивуючи прийняті рішення, зазначили, що частка майна, вартість якого стягнуто з ТОВ, насамперед, вираховувалася на підставі ринкової вартості основних засобів, нематеріальних активів ТОВ.

В свою чергу, Відповідач, не погодившись з висновками попередніх судів, звернувся до касаційної інстанції. Під час звернення він зазначив, що вартість частини майна, яку повинно бути виплачено учаснику при його виході з ТОВ, визначається не з урахуванням ринкової, тобто дійсної вартості всього майна останнього, а саме з урахуванням вартості чистих активів останнього. А тому розмір чистих активів ТОВ має від'ємне значення.

Верховний Суд у своєму рішення зазначив, що згідно зі ст. 54 Закону України «Про господарські товариства», при виході учасника з ТОВ, йому повинна бути виплачена вартість частини майна ТОВ, яка є пропорційною його частці у статутному капіталі. Виплата здійснюється після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов зі складу учасників ТОВ, і протягом року з дня  його виходу. Також, за вимогою учасника та за згодою ТОВ, вклад можна повернути в повному обсязі або частково в натуральній формі. Тобто, учаснику, що вибув, повинна бути виплачена  належна йому частка прибутку, що була одержана ТОВ саме в даному році та до моменту його виходу, а майно що було передане учасником ТОВ у користування, повертається в натуральній формі, без будь-якої винагороди.

Також, Верховний Суд звертає увагу, що відповідно до ч. 1. ст. 66 та ст. 139 Господарського кодексу України(далі – ГК України) майно підприємства складається з речей та інших цінностей (нематеріальних активів), що мають вартісне значення, та які виробляються або використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображені у балансі чи враховуються в інших закріплених у законі формах обліку майна ТОВ.

Тобто, вартість частини майна ТОВ, яка має бути виплачена учаснику, насамперед, повинна відповідати вартості активів ТОВ за вирахуванням вартості його зобов'язань, що є пропорційною до частки учасника в статутному капіталі ТОВ.

Зокрема, при наявності спору між учасником ТОВ та самим ТОВ щодо визначення вартості майна останнього, учасник наділений правом вимоги проведення з ним розрахунків на підставі ринкової вартості майна ТОВ, а не на підставі тієї вартості майна, щодо якої майно обліковується у ТОВ.  А взяття майна на облік за визначеною вартістю розглядається як одностороння вольова дія ТОВ і, відповідно, не може бути беззаперечним доказом дійсної (ринкової) вартості майна ТОВ.

Наша рекомендація: для забезпечення реалізації учасником, який виходить зі складу ТОВ, для отримання своєї частки зі статутного капіталу, керуватися нормами Закону №  2275. Ними передбачено, що вартість частини майна ТОВ, яка підлягає сплаті учаснику товариства, що виходить з нього, повинна визначатися із ринкової вартості об'єкта оцінки, разом із врахуванням всього майна ТОВ.

З повагою,

Олег Нікітін

Керівник судової практики

ID Legal Group

Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group