Завантаження сайту

П. 140.5.4 ПКУ – міна відкладеної дії для платників податку на прибуток, - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

П. 140.5.4 ПКУ – міна відкладеної дії для платників податку на прибуток, - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group
17.01.2019

З наближенням річної звітності з податку на прибуток, враховуючи поступову переорієнтацію перевіряючих з ДФС із площини «негосподарських операцій» та «неналежного документального оформлення» у площину більш наближену до сьогодення – це контрольовані та подібні до них операції, ми хотіли б зупинитися на питанні, що часто не є в полі належної уваги платників податку на прибуток, проте дуже тісно пов’язане з контрольованими операціями. Це - вимога пункту 140.5.4 ПКУ в частині необхідності 30 %-го коригування фінансового результату в сторону збільшення. Таке збільшення вимагається у випадку, якщо товари (роботи, послуги) придбавались у нерезидента, зареєстрованого у низькоподатковій юрисдикції або нерезидента зі специфічною організаційно-правовою формою, який не сплачує податок на прибуток за місцем своєї  реєстрації.

Оглянувши практику, з якою ми мали можливість зіткнутися, можна охарактеризувати, що вимога пункту 140.5.4 ПКУ взагалі є міною відкладеної дії, яку більшість платників не помічає або ігнорує до початку проведення податкового аудиту органами ДФС. А на сьогоднішній день можна констатувати, що одним із головних запитань, які виносяться у перелік перевіряємих, є з’ясування, чи мали місце у платника податків операції, що можуть бути визнані контрольованими та чи були вони у повному обсязі задекларовані, а наступний пункт - чи мали місце операції з контрагентами з низькоподаткових юрисдикцій та визначених організаційно-правових форм, які не відповідають критеріям контрольованих, а відтак по ним має бути або скоригований фінансовий результат до оподаткування на 30% вартості придбання від таких контрагентів, або платником має бути підготовлена відповідна документація по обґрунтуванню ціноутворення в таких операціях, але без подання Звіту про КО. При цьому термін для подачі необхідної документації тут вже не визначається у обсязі 30 днів від надходження відповідного запиту контролюючого органу, цей термін встановлюється щонайменше протягом 10 днів, щонайбільше – до дати завершення проведення перевірки.

І ми мали нагоду супроводжувати перевірки платників податків, коли перевіряючі, не знайшовши вагомих порушень у загальних питаннях проведення аудиту, з надією чекали, коли ж платник податку не надасть на їх вимогу документацію по ТЦУ за вимогами статті 39 ПКУ  щодо операцій, які не набули статусу контрольованих через свій недостатній обсяг, проте були здійснені із специфічними контрагентами, аби спокійно донарахувати йому 30% від суми придбання та визначити суму недоплати з податку на прибуток за відповідний період.

При цьому варто знову ж таки наголосити що, лише у випадку, якщо платник вже готував документацію по іншим операціям, можуть мати місце напрацювання окремих розділів  документації (щонайменше загальні відомості і про платника, і про групу, до якої він входить, і про сферу функціонування платника податків), тільки тоді можливо у строки 2-3 тижні дослідити власне саму господарську операцію, яка підпала під вимоги п 140.5.4 та спробувати поспіхом підготувати необхідну документацію. І, на нашу думку, це можливо лише у випадку, якщо кількість таких операцій не значна.

Але ж потрібно брати до уваги, що поспіх при підготовці документації – то не найкращий помічних і за таких умов платник податків завжди має ризик випустити якісь важливі моменти, допустити помилки  при складанні документації чи проведенні економічного аналізу, і в цьому випадку податківці знову ж таки гаряче потруть руками, оскільки матимуть підстави стверджувати, що документація підготовлена без дотримання вимог статті 39 ПКУ, а відповідно, існують підстави для донарахування суми податкового зобов’язання.

В контексті вимоги коригувань по п. 140.5.4 ПКУ варто також згадати про чималу кількість роз’яснень ДФС, за якими вимагалось проведення 30-%-вих коригувань за звітні періоди 1-й квартал, півріччя та 9 місяців, оскільки вартісні критерії контрольованих операцій встановлені в розрахунку на рік, рішення про не збільшення фінансового результату відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу приймається платником податків, який не здійснював контрольовані операції, лише за підсумками відповідного податкового (звітного) року. До таких роз’яснень відносяться:

Лист ДФС від 04.01.2017 р. № 29/6/99-99-15-02-02-15;

Стаття у Віснику ДФС від  28 серпня 2017, №31-32 (936);

Лист від 11.12.17 р. № 2924/6/99-99-15-02-02-15/ ІПК;

Лист від 12.03.18 р. № 959/ІПК/10/03-20-12-04-08 і багато інших

Проте віднедавна у ЗІР (категорія 102.13) точка зору ДФС чарівним чином змінилася та застосовувати коригування за п.140.5.4 ПКУ щокварталу вже не потрібно. При цьому аргументи на користь незастосування щоквартального коригування залишилися ті самі, що й раніше ДФС приводила на користь його застосування. Причиною такого крутого повороту в думці контролюючого органу став лист Мінфіну, на який ДФС посилається у своєму новому «хорошому» роз'ясненні. Очевидно, що в даному листі Мінфін зумів таки переконати ДФС, що законодавці первісно не передбачали такого «жорсткого» тлумачення норми пп. 140.5.4 ПК. Після цього ДФС почала вже роздавати платникам «добрі» індивідуальні консультації з цього питання (див., наприклад, ІПК від 10.09.18 р. № 3899/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Таким чином, платникам податку на прибуток немає необхідності коригувати фінрезультат за підсумками трьох кварталів 2018 року на 30 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних в «особливих» нерезидентів.

Але розуміючи, що контрольно-перевірочні заходи можуть проводитись не обов’язково за повний звітний рік, а включати періоди по 30 червня, або 30 вересня минулого року, можна передбачити, що податківці будуть готові пристати на позицію відсутності 30-%-их коригувань, але за умови пред’явлення їм документації. А немає документації – буде коригування.

То ж  будьте пильними.

З повагою,

Тетяна Савчук

Керівник практики трансфертного ціноутворення та аудиту

ID Legal Group

Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group