Завантаження сайту

Право на зміну напрямку бюджетного відшкодування.

Право на зміну напрямку бюджетного відшкодування.
14.09.2016
       Згідно з підпунктом 14.1.18  пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) бюджетним вважається відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V ПКУ.
 
       Відповідно до підпункту 200.4 статті  200 ПКУ при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з підпунктом 200.1 статті 200 ПКУ така сума:
 
       а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001 .3 статті 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу; 
 
       б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200  статті 200ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації;
 
       в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
 
       Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації (пункт 200.7 статті 200 ПКУ).
 
       Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних (пункт 200.10 статті 200 ПКУ). 
 
       Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування,отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених пункту 200.11 статті 200 ПКУ, - за результатами перевірки, зазначеної у пункті 200.11 статті 200 ПКУ, що проводяться відповідно до ПКУ.
     
       Пунктом 200.12 статті 200 ПКУ передбачено що контролюючий орган зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після закінчення перевірки:
     
       - або подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету;
     
       - або за заявою платника податку до відповідного контролюючого органу зарахувати таку суму в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України.
 
       У разі наявності у платника податку податкового боргу бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу.
 
       У разі виникнення у платника податку необхідності зміни напрямку узгодженого бюджетного відшкодування, такий платник податку має право подати відповідну заяву до контролюючого органу, який протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої заяви повинен її задовольнити.
 
       При цьому нормами ПКУ не передбачено можливості зарахувати узгоджену суму бюджетного відшкодування, задекларовану платником у попередніх звітних періодах до відшкодування на поточний рахунок чи в рахунок погашення податкових зобов’язань чи податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, до складу податкового кредиту наступного звітного періоду. 
 
 
З повагою,  керівник податкового та митного департаменту
 
Наталія Сухарева

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group