Завантаження сайту

Типові помилки виконання договорів цивільно-правового характеру з ознаками трудового договору. Аналіз судової практики, - Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Типові помилки виконання договорів цивільно-правового характеру з ознаками трудового договору. Аналіз судової практики, - Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group
04.07.2018

Досить часто у суб'єктів господарювання виникають проблемні ситуації з контролюючими органами під час виконання договорів цивільно-правового характеру, які мають деякі ознаки трудового договору.

Цивільно-правовий договір (далі – договір ЦПХ) – це волевиявлення двох сторін, дії яких спрямовані на досягнення певного економічного результату. В такомудоговорі міститься загальна інформація про виконання робіт (надання послуг). Однак вичерпний перелік робіт (послуг), визначені строки, вартість і виконання мають бути підтверджені, належним чином оформленим, актом виконаних робіт (наданих послуг).

Зокрема, договір ЦПХ на відміну від трудового договору тісно пов’язаний з особистістю працівника, адже йому не притаманні ознаки трудової підпорядкованості однієї сторони іншій та безпосереднє дотримання встановлених правил (наприклад, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень), положень, порядків та ін.). Тобто, виконавець отримує оплату не за процес праці, а за певний результат. Строк дії договору встановлюється за домовленістю сторін оскільки законодавство не встановлює конкретного строку, на який він може укладатися. Також важливо зазначити, що кожна сторона на підставах, визначених договором, може ініціювати його розірвання.

Наразі договори ЦПХ майже постійно використовуються юридичними особами та підприємцями, задля документального оформлення найманого працівника, який не являється штатним працівником суб’єкта господарювання. У випадку позапланової перевірки інспектора з праці або контролюючого органу, їм надається копія договору ЦПХ як підтвердження того, що особа не є співробітником суб’єкта господарювання. Але, зазвичай це призводить до негативного результату. Зокрема управління Державної служби з питань праці або контролюючий орган штрафують суб’єкта господарювання за неоформленого працівника на підставі аналізу змісту договору ЦПХ, який, на їх думку, має ознаки трудового договору.

На підставі вищезазначеного та аналізуючи судову практику, можемо визначити наступні суттєві помилки, яких допускають суб'єкти господарювання при укладанні договорів з найманими працівниками:

По-перше, не чітко визначений предмет договору. Зазвичай предмет договору містить загальне формулювання без чіткого визначення виду робіт або надання послуг, які саме виконуються особою.

По-друге, системність. Тобто договір укладається з однією і тією ж особою тричі на рік,  коли доречним було б укласти спочатку на рік, з умовою виконання робіт (надання послуг) з відповідними актами виконаних робіт (наданих послуг) у певні проміжки часу.

По-третє, відсутність необхідних первинних документів, які підтверджують виконання договорів ЦПХ. Під час укладання договорів ЦПХ суб'єкти господарювання не перевіряють наявність ліцензії (дозволів) у найманого працівника (виконавця) на випадок, якщо певний вид робіт підлягає ліцензуванню (отриманню дозволу).

По-четверте, укладання договорів на невизначений строк. Договори ЦПХ не можуть укладатися на невизначений строк, оскільки перевіряючими автоматично сприймаються як трудові договори. Сторони самостійно домовляються про строки та обов’язково вказують їх у договорі.

Таким чином, під час укладання договору ЦПХ необхідно ретельно приділяти увагу на зміст таких договорів, наявність визначених чинним законодавством документів, та належному складенню і підписанню сторонами всіх первинних документів, що підтверджують факт виконання договорів ЦПХ. Це дозволить уникнути подальших несприятливих наслідків, що можуть стати причиною судових спорів з перевіряючими.

З повагою,

Олег Нікітін

Керівник судової практики

ID Legal Group

Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group