Завантаження сайту

Вплив проекту Трудового кодексу на Бізнес.

Вплив проекту Трудового кодексу на Бізнес.
18.08.2017
       На сьогоднішній день проект Трудового кодексу чекає другого читання Верховної Ради України.
 
       Які ж зміни очікують бізнес у разі прийняття нового закону:
 
       1. Зараз роботодавець, укладаючи з працівниками трудові договори, може обмежитись лише видачею відповідного наказу.
 
       В свою чергу, новий Трудовий кодекс вже вимагає укладання трудового договору у письмовій формі з усіма працівниками. 
 
       Окрім того, роботодавці, які на сьогоднішній день не уклали письмові трудові договори з працюючими і нині особами, мусять оформити трудові договра протягом одного року з дати набрання чинності Трудовим кодексом.
 
       2. Чинним КЗпП України дозволено укладати строкові трудові договори, але у визначеній кількості випадків, в тому числі у випадку, якщо взаємовідносини не можливо скласти на невизначений строк.
 
       В свою чергу, новим Трудовим кодексом розширено можливість роботодавців укладати короткострокові трудові договіри. 
 
       3. Діючий сьогодні КЗпП України встановлює таку форму трудового договору, як трудовий контракт. Контрактом можуть встановлюватись додаткові випадки, підстави, спосіб та метод виконання договору тощо, які будуть влаштовувати обидві сторони. 
 
       Проте, новий Трудовий кодекс виключає таку форму трудового договору. Прикінцевими та перехідними положеннями проекту Трудового кодексу визначено, всі діючі на сьогоднішній день трудові контракти автоматично будуть вважатися строковими трудовими договорами.
 
       Незважаючи на дискусійність питання стосовно необхідності трудових книжок, проект Трудового кодексу їх не відміняє.
 
       4. Відповідно до проекту Трудового кодексу підставами для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є:
 
       - розголошення державної таємниці або іншої захищеної законом інформації у випадку, коли працівником буде підписано зобов'язання про її нерозголошення;
 
       - порушення керівником, членами виконавчого органу товариства прав його засновників (учасників);
 
       - у випадку, коли працівник відмовляється пройти медогляд або від обов'язкових профілактичних щеплень.
 
       Також, трудові відносини припиняються з підстав настання надзвичайних обставин, які є перешкодою для продовження трудових відносин.
 
       Трудові договори, які були укладені з неповнолітніми працівниками можуть бути розірвані у випадку, якщо цього вимагають: їх батьки, особи, які їх замінюють та відповідні державні органи, у разі, коли продовження таких відносин є загрозою для здоров'я чи порушує інтереси працівника.
 
       5. За наявності обґрунтованих причин (невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків або відсутності на роботі більше 4 місяців), проектом Трудового кодексу не заборонено звільняти одиноких матерів.
 
       6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки буде збільшено з 24 календарних днів до 28 календарних днів.
 
       Також скасовується один святковий вихідний день – 2 травня, решта святкових, за рахунок державних свят, вихідних, які були нині залишаються у проекті нового Трудового кодексу.
 
       Окрім того, проект Трудового кодексу надає чоловікам право на оплачувану соціальну відпустку тривалістю до 14 календарних днів у зв'язку з народженням дитини, а термін відпустки за сімейними обставинами без збереження заробітної плати продовжений з 15 календарних днів до 3-х місяців за погодженням сторін.
 
       Узагальнюючи вищенаведене, випливає висновок, що проект Трудового кодексу надає роботодавцям більше можливостей для укладення короткострокових трудових відносин та розширив перелік підстав для звільнення працівників. 
 
       Також очевидним є те, що основна кількість норм все ж таки направлена на захищення прав та інтересів найманих працівників.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group