Завантаження сайту

УВАГА! НОВА ФОРМА «ПРИБУТКОВОЇ» ДЕКЛАРАЦІЇ!

УВАГА! НОВА ФОРМА «ПРИБУТКОВОЇ» ДЕКЛАРАЦІЇ!
23.08.2016
       Пройшло вже більше півроку з часу як змінено норми Податкового Кодексу України (далі ПКУ), а за результатами фінансово – господарської діяльності I кварталу та півріччя 2016 року платникам  податку на прибуток довелось звітувати  за "старою" формою, яка не відповідала сутності внесених змін до ПКУ.
 
       Нарешті Міністерство фінансів України  затвердило зміни до податкової декларації з податку на прибуток підприємств Наказом від 08.07.2016 № 585, який в Міністерстві юстиції зареєстрований 28.07.2016 року та опублікований на сайті «Офіційного вісника України»         (№ 63 від 19.08.2016 р.). Відповідно, з моменту публікації зміни до декларації набрали чинності.
 
       В своєму Блозі ми вже торкались теми, присвяченій поданню декларацій з податку на прибуток і  набуття чинності форм звітності. 
 
       Нагадаємо, що пунктом 46.6 статті 46 ПКУ чітко встановлено, що до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
 
       Тому наразі, Наказ № 585 опублікований у серпні поточного року, відповідно платники, для яких передбачено квартальний звітний період, повинні звітувати за новою формою тільки за результатами 2016 року, тобто за звітний період «три квартали» 2016 року, платники мають законодавче право на подання декларацій за формою, затвердженою Наказом від 20.10.2015 № 897.
 
       Платники податку на прибуток із  річним звітним періодом мали б відзвітуватись за новою формою лише за підсумками 2017 року. 
 
       Проте, судячи з практики, фіскали скоріш за все «порадять» всім платникам відзвітувати як за три квартали так і за 2016 рік за оновленою формою.
 
       Отже, розглянемо які ж основні зміни зазнала декларація з податку на прибуток та на які моменти, слід звернути увагу при її заповненні!
 
       Зміни торкнулись як тексту самої Декларації, так і додатків АВ, ЗП, ПН, ВП та РІ до неї.
  
       В тексті Декларації :
 
       • рядок 2 "Звітний (податковий) період" заголовної декларації доповнено новими полями, передбаченими для відміток  про базовий звітний період, за який звітує платник («Базовий звітний період квартал» і «Базовий звітний період рік»). Такі зміни пов'язані з тим, що форма декларації з податку на прибуток єдина для всіх.  Проте, мабуть фіскалам так зручніше буде відокремлювати платників за крітерієм саме звітного періоду, щоб сформувати у відповідний реєстр;
 
       • першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр "рядок 03" доповнено літерами "РІ";
 
       • першу графу рядка за кодом 06 після слова та цифр "рядок 05" доповнено літерами "ПЗ";          
 
       • назву розділу "Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств" викладено в такій редакції: "Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств";
 
       • першу графу рядка за кодом 26 викладено наступним чином: "Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року" (Аналогічні зміни передбачено для першої графи рядка 26 у Додатку ВП). 
 
       Нагадаємо! Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягатиме сплаті до 31 грудня 2016 року, буде відображатися платниками у декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року. 
 
       • примітку "7" після цифр "20" та "23" доповнено відповідно літерами "АВ" та "ПН";
 
       • примітки "8" та "9" викладено в такій редакції:
 
       8) Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.
 
       9) Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.".
 
       Додатки АВ  та додатку ЗП  викладено в новій редакції.
 
       Так, в додатку АВ, із розрахунку суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний звітний (податковий) рік, виключено зменшення цього показника на суму податків, утриманих при виплаті доходів нерезидентам (їх зазначають у рядку 23 ПН Декларації).
 
       Додаток ЗП доповнено рядком, в якому відображається зарахування податку на прибуток з іноземних джерел, сплаченого за кордоном, який зараховується під час обчислення суми податкових зобов’язань в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (який чітко передбачений підпункт 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 ПК України і за який у попередній редакції законодавці «мабуть» просто забули).
 
       Крім того, у цьому додатку  деталізовано порядок зарахування дивідендних авансових внесків з податку на прибуток. А також додано рядок, яким передбачається зменшення податку,  на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток.
 
       У додатку ПН таблицю 1 з переліком видів доходів нерезидентів, з яких утримується податок, відповідно до пункту 141.4 статті 141 ПК України, доповнено такими доходами:
 
       • проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (рядок 22);
 
       • проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (рядок 23);
 
       • Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (рядок 24).
 
       Додаток ВП  зазнав таких же змін, як і форма декларації (що є логічним, так як він передбачений для виправлення помилок). 
 
       Додаток РІ також приведено у відповідність вимогам підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 ПК України, згідно з яким фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток зменшують:
 
       • на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток та платників єдиного податку групи 4 (рядок 3.2.2 додатка РІ Декларації).
 
       • на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.
 
       Крім цього, розділ 4 "Інші різниці" доповнено новими рядками з кодом 4.1.17, 4.1.18, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15. Відповідні нові рядки будуть заповнюватися тими платниками податку на прибуток, які є боржниками (позичальниками) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії або ті, у яких проводиться списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) його зобов’язань відповідно до положень п 37 підрозд. 10 розд. XX ПКУ та Закону щодо фінансової реструктуризації.
 
       Отже, як бачимо форму податкової декларації з податку на прибуток значно уніфіковано та розширено. Тому, платникам доведеться досить відповідально підійти до вивчення її змісту з метою правильного заповнення, проте не забувати про своє право на подання декларації з врахуванням норм пункту 46.6 статті 46 ПКУ.
             
 
З повагою, керівник організаційно – правового департаменту
                         
Олена Самодіна 

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group