Завантаження сайту

Наслідки для платника через допущення податковим органом процедурних порушень під час призначення та проведення перевірки. Що змінилося? - Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group, для журналу «Юрист і Закон»

Наслідки для платника через допущення податковим органом процедурних порушень під час призначення та проведення перевірки. Що змінилося? - Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group, для журналу «Юрист і Закон»
04.01.2022

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 51

 

Питання про наслідки вчинення процедурних порушень податковим органом під час здійснення контрольно-перевірочних заходів є активно обговорюваним у юридичній спільноті, оскільки такі порушення зачіпають права платника або перешкоджають у їх здійсненні. Ось тому й існує чимало публікацій на тему окремих порушень порядку призначення та проведення перевірок. Однак наприкінці поточного року ми б воліли підбити підсумки щодо наявної судової практики у цій категорії спорів.

Спори, пов'язані з процедурними порушеннями, які вчиняють податкові органи під час призначення та проведення перевірок, з огляду на існуючу судову практики умовно можна поділити на дві категорії:

1) спори про скасування податкових повідомлень-рішень (далі – ППР), тобто рішень, прийнятих за наслідками таких перевірок, та

2) спори щодо скасування наказів про проведення перевірок, тобто рішень про їх призначення та проведення.

            Щодо першої категорії спорів – скасування податкових повідомлень-рішень. Тривалий час усталеною вважалася судова практика, згідно з якою платник податків мав право поставити питання про необґрунтованість призначення та проведення перевірки (оскаржити наказ про проведення перевірки) лише під час допуску до перевірки посадових осіб контролюючого органу. Та, власне, сам факт допуску до перевірки перевіряючих позбавляв можливості платника податків посилатися на ці процедурні порушення далі під час оскарження результатів такої перевірки.

Однак наприкінці лютого 2020 року Верховний Суд України у складі судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та обов'язкових платежів Касаційного адміністративного суду (далі – КАС ВС) прийняв постанову у справі № 826/17123/18, якою частково задовольнив скаргу платника (Позивача) і направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, висловлюючи правову позицію в такого роду правовідносинах. При цьому увагу було акцентовано на тому, що платник податків має право посилатися на порушення податковим органом вимог законодавства щодо проведення перевірки як на підставу скасування прийнятих за результатами перевірки ППР, незалежно від факту допуску/недопуску посадових осіб податкового органу до перевірки, якщо платник вважає, що ці порушення зумовлюють протиправність ППР. Суд також зазначив про першочерговість надання правової оцінки таким підставам позову, а в разі, якщо вони не визнані судом такими, що призводять до протиправності рішень, прийнятих за наслідками такої перевірки,указав на необхідність переходити до перевірки підстав позову щодо наявності порушень податкового та/або іншого законодавства.

Водночас КАС ВС наголосив, що суди повинні надавати правову оцінку не лише виявленим за результатами перевірки порушенням платником норм податкового та/або іншого законодавства, а й наявності чи відсутності порушень підстав для проведення такої перевірки.

У даній справі апеляційний суд установив лише відсутність підстав для скасування наказу про призначення перевірки та не переглянув рішення суду І інстанції у частині висновків про відсутність підстав для проведення такої перевірки, а це, своєю чергою, позбавило можливості касаційний суд здійснити перегляд рішення апеляційного суду у частині висновків про дослідження реальності господарських операцій платника.

Щодо другої категорії спорів – скасування наказів про проведення перевірок. Велика Палата Верховного Суду України (далі – ВП ВС України) під час розгляду справи № 816/228/17 відступила від висновку ВС України, викладеного ще у січні 2015 року в постанові у справі № 21-425а14, предметом розгляду якої було скасування наказу про проведення документальної невиїзної перевірки.

Так, у постанові від 08.09.2021 р. ВП ВС України висловила правову позицію, згідно з якою оскарження наказу про призначення перевірки після допуску посадових осіб контролюючого органу до її проведення є неналежним і неефективним способом захисту прав платника податків, оскільки такий наказ, як акт індивідуальної дії, реалізовано шляхом його застосування.

Також ВП ВС України зазначила, що неправомірність дій податкового органу під час призначення та проведення перевірки в разі здійснення допуску посадових осіб до її проведення не може бути предметом окремого позову, але може бути підставами позову про визнання протиправними ППР, прийнятих за наслідками такої перевірки, що, своєю чергою, є логічним розвитком правозастосовної діяльності в такого роду правовідносинах.

Тобто платником в сукупності повинні оскаржуватися й неправомірні дії податкового органу під час призначення та проведення перевірки, за результатами якої ним складено акт, і прийняття за наслідками цієї перевірки ППР.

При цьому Суди вказують, що в такій категорії справ треба доводити, що у т. ч. процедурні порушення, учинені під час контрольно-перевірочної роботи, призвели до неправильних висновків податкового органу та прийняття незаконного рішення індивідуальної дії – ППР.

З огляду на викладене вище вважаємо за доцільне також навести й цій статті деякі кейси, у яких ППР скасовані саме за наслідками вчинення податківцями процедурних порушень під час здійснення контрольно-перевірочної роботи.

Зокрема, згідно з постановою КАС ВС від 01.04.2021 р. у справі № 810/1420/16 незабезпечення податковим органом права платника податків на участь у процесі прийняття рішень за наслідками проведеної перевірки та порушення порядку щодо розгляду заперечень на акт перевірки мають наслідком визнання ППР, прийнятих за результатами такої перевірки, протиправними.

Відповідно до постанови КАС ВС від 09.02.2021 р. у справі № 804/3329/15 невиконання вимог щодо пред'явлення або надіслання у випадках, визначених ПК України, направлення на проведення перевірки та копії наказу про її проведення призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.

За результатами розгляду справи № 813/2519/17 КАС ВС постановою від 21.01.2021 р. скасовано ППР, прийняте на підставі акта камеральної перевірки, у зв'язку з виходом перевіряючих за межі повноважень під час проведення такої перевірки. Податковим органом проведено камеральну перевірку, за результатами якої встановлено нереальність здійснення господарської операції. Своєю чергою, це свідчить про те, що контролюючим органом було фактично перевірено порядок визначення складу податкових зобов'язань та повноту їх нарахування, що є предметом документальної перевірки, а не камеральної.

Згідно з постановою КАС ВС від 22.09.2020 р. у справі № 520/8836/18 невиконання вимог закону щодо підстави для проведення документальної позапланової перевірки призводить до визнання перевірки незаконною та не породжує правових наслідків такої. Акт перевірки, зважаючи на положення стосовно допустимості доказів, не може бути визнано допустимим доказом у справі, оскільки одержаний із порушенням порядку, установленого законом, що є достатнім для висновку про протиправність ППР.

Беручи до уваги викладене, доходимо висновку про наявність позитивних тенденцій для платника податків у змінах судової практики щодо оскарження наслідків податкових перевірок із мотивів порушення податковим органом норм податкового законодавства як на стадії їх призначення та проведення, так і за результатами їх проведення.

Однак пам'ятаймо, що в разі визнання судом процедурних порушень несуттєвими, такими, що не призвели до неправильних висновків перевірки та прийняття незаконних рішень, суд досліджуватиме порушення платником податків норм податкового та/або іншого законодавства, за яким здійснює контроль податковий орган. І тому саме розроблення надійної, обґрунтованої,виваженої стратегії захисту у справі є передумовою скасування донарахованих податковим органом зобов'язань за результатами розгляду справи у суді.

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group