Завантаження сайту

Послуги

Наші сфери Діяльності

Наші фахівці готові взятися за справу будь-якої складності в перерахованих нижче сферах і напрямках.

Послуги у сфері податкової практики

 • податковий і митний аудит
 • листування з фіскальними органами
 • юридичний та аудиторський супровід (узгодження) перевірок проведених фіскальними органами
 • захист інтересів фізичних і юридичних осіб в суперечках з фіскальною службою та іншими контролючими органами
 • юридичний та аудиторський супровід апеляційних процесів з фіскальною службою та іншими контролючими органами
 • юридичний супровід кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків і митних платежів
 • послуги адвоката у кримінальних справах в рамках кримінальних проваджень щодо посадових осіб підприємств
 • юридичний та аудиторський супровід здійснення господарсько-фінансових операцій, які дають ефект «тут і зараз», але є ризиковими
 • надання юридичних та аудиторських консультацій з питань структурування та оптимізації оподаткування
Читати далі

Послуги у сфері сертифікованого аудиту

 • аудиторські послуги
  аудит фінансової звітності, складеної за Національними стандартами П(С)БО (аудиторський висновок)
  аудит фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності (аудиторський висновок)
 • аудит проміжних фінансових звітів, аудит окремих ділянок або елементів обліку, рахунків або фінансових звітів
 • трансформація та консолідація фінансової звітності
 • податковий аудит
 • планування та оптимізація оподаткування
 • консультування і підготовка документації з трансфертного ціноутворення, податкова експертиза
 • підготовка та супровід процедури адміністративного оскарження рішень податкових органів в частині сплати податків, подання податкової звітності та неправомірних дій посадових осіб податкових органів
 • представництво інтересів суб'єкта господарювання в податкових і інших контролюючих органах (подання скарг, підготовка і подання відповідей на запити, спілкування з посадовими особами під час проведення перевірок та ін.)
Читати далі

Послуги з питань трансфертного ціноутворення

 • складання звітностi по контрольованим операціям

Ми наголошуємо, що супроводження аудиторами ще до моменту складання та подачі Звіту про контрольовані операції дасть змогу правильно ідентифікувати увесь обсяг здійснених контрольованих операцій, визначитись із доцільним методом обґрунтування відповідності ціноутворення принципу «Витягнутої руки», що в свою чергу зможе попередити застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Податковим кодексом України.

 • консультування з питань трансфертного ціноутворення

Досить часто платнику податків потрібно чітко розуміти усі ризики своїх контрольованих операцій ще на етапі їх здійснення, аби мати змогу створити ефективну та надійну базу для подальшого забезпечення належного обгрунтування свого ціноутворення (наприклад, наявності внутрішніх співставних операцій чи моніторингу зовнішніх цін) та мінімізувати податкові ризики при спілкуванні з фіскальними органами.

 • аналітична робота по вибору методу та обґрунтуванню відповідності ціноутворення платника податків принципу «витягнутої руки»

Ми маємо досвід роботи не лише з первинними документами, які створені платником, а й з різними аналітичними інформаційними базами, які визнаються контролюючими органами як незалежні джерела інформації. Серед них Ruslana, Amadeus (власником яких є інформаційне бюро VanDejk), Cbonds, Eikon та інші. Нами проводиться аналітична робота з отримання та обробки інформації, що накопичується на фондових та товарних ринках та збирається великий масив інформації з інших загальнодоступних джерел інформації, що в подальшому систематизується, аналізується та застосовується для цілей обґрунтування ціноутворення в контрольованих операціях Клієнта.

 • складання документації по трансфертному ціноутворенню

Наша команда напрацювала досить широкий досвід обґрунтування різного роду контрольованих операцій і ми з упевненістю можемо сказати, що як неможливо знайти абсолютно однакових платників податків, так і неможливо вмістити різні контрольовані операції в один типовий шаблон документації. Кожна документація, складена нами – це ґрунтовне дослідження, яке поєднує в собі щонайменше два методи обґрунтування, що в свою чергу дає можливість задіяти максимальну кількість аргументів на користь платника податків.

 • супроводження підготовленої документації в ході перевірки контролюючого органу та захисті інтересів Клієнта в разі виникнення суперечок з фіскальним органом

Це завершальний, але не менш важливий етап співпраці з Клієнтом, який в результаті співпраці з нами отримує впевненість, що в разі проведення перевірки контролюючим органом його інтереси будуть захищені, позиція доведена, а фінансові ресурси збережені.

Читати далі

Послуги у сфері ведення бухгалтерського обліку

 • ведення бухгалтерського і податкового обліку, в тому числі окремих ділянок і елементів обліку
 • послуги з побудови та ведення бухгалтерського та податкового обліку, автоматизація обліку
 • відновлення бухгалтерського і податкового обліку
 • розробка та актуалізація облікової політики суб'єкта господарювання
 • складання бухгалтерської та податкової звітності
 • консультаційні послуги з побудови і ведення кадрового обліку, в т.ч. кадровий аудит
Читати далі

Послуги у сфері правової, господарської практики

 • реєстрація, ліквідація юридичних та фізичних СПД «під ключ»
 • договірний юридичний супровід
 • переддоговірна перевірка контрагентів
Читати далі

Послуги у сфері реєстрації , ліквідації

 • реєстрація, ліквідація юридичних та фізичних СПД «під ключ»
Читати далі

Послуги у сфері вирішення комерційних суперечок

 • досудове врегулювання комерційних суперечок (претензійний момент)
 • представництво в судах всіх інстанцій та інших органах державної влади
 • представництво в процедурі банкрутства
Читати далі

Послуги у сфері виконання судових рішень

 • юридичний супровід виконавчого провадження
 • ініціювання та розшук майна, грошових коштів та інших активів боржника
 • захист інтересів сторін виконавчого провадження від незаконних дій посадових осіб
 • правове стимулювання боржника до виконання своїх зобов'язань
 • залучення боржника до відповідальності, в тому числі і кримінальної, за умисне невиконання судових рішень
Читати далі

Послуги у сфері врегулювання суперечок з державою

 • врегулювання конфліктів з державними органами в процесі узгоджень, апеляцій і судових процесів
 • представництво в судах всіх інстанцій та інших органах державної влади
 • представництво в національних судах всіх інстанцій
 • представництво в процедурі банкрутства
Читати далі

Послуги у сфері адвокатської діяльності

 • захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному процесі;
 • консультації у сфері кримінального права та кримінального процесу;
 • повний супровід клієнта при будь – якому спілкуванні з правоохоронними, контролюючими та іншими державними органами, в тому числі допитів в якості свідків, проведення обшуків та інших процесуальних дій;
 • захист у рамках кримінального провадження;
 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування;
 • представництво інтересів потерпілих у кримінальному провадженні;
 • супроводження юридичних осіб при проведенні перевірок контролюючими та правоохоронними органами;
 • забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень і вироків.
Читати далі

Варіанти Оплати

 • фіксована абонентська плата
 • фіксована оплата за певну послугу
 • погодинна оплата за фактично витрачений час

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group