Skip to content Skip to footer

Тетяна Савчук

Керівник практики трансфертного ціноутворення та аудиту

Керівник Аудиторської компанії «Е.П.Р. Компані»

Освіта: Київський університет імені Тараса  Шевченка, облік та аудит, ступінь вищої освіти магістр, 1998р.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, 2012р.

Кваліфікаційні дипломи:

Сертифікат аудитора;

Диплом DipIFR;

Диплом САР.

Професійний досвід:

Більше 18 років практичного досвіду у сфері оподаткування, а також в напрямах аудиту, обліку та податкового консалтингу.

Засновник аудиторської компанії ТОВ «Е.П.Р.Компані» з 2011 року.

Керівник Департаменту обліку та аудиту в ID Legal Group з 2016 року.

Завдяки професійним знанням в області аудиту, обліку та оподаткування забезпечує надання високоякісних послуг в сфері ведення обліку, надання аудиторських послуг та податкового консалтингу.

З 2001 року Тетяна Савчук набувала практичного досвіду в сфері оподаткування, перебуваючи на рядових та керівних посадах в органах Державної податкової служби. Здійснювала виконання функціональних обов’язків від рядового інспектора до керівника управління за напрямом «Аудит» в підрозділах податкової служби Україні у м. Києві та Київській області.

З 2011 року здобувала практичний досвід роботи за напрямком обліку та аудиту. Приймаючи участь у різноманітних проектах від часткового супроводу окремих ділянок обліку до забезпечення повного облікового процесу, від впровадження систем контролю за окремими ділянками та процесами до розробки облікової політики підприємства в цілому, беручи участь та здійснюючи контроль за проведенням аудиторських перевірок, здобула практичний досвід роботи в напрямку обліку та аудиту, завдяки якому на сьогодні забезпечує вирішення складних та неординарних завдань клієнтів, пов’язаних із обліковими процесами, підтвердженням фінансової звітності тощо.

З 2016 року активно розбудовує та координує напрямок трансфертного ціноутворення в компанії, забезпечуючи підготовку та супроводження документацій по контрольованих операціях для клієнтів в різних галузях господарської діяльності.

Має понад 8-річний досвід проведення професійного аудиту та надання супутніх аудиту послуг, фахово визначає тонкі місця в організації бізнесу та забезпечує мінімізацію ризиків. У проведені аудиту застосовує сучасний інноваційний метод у відповідності із діючими стандартами.

Багаторічний досвід і різностороння практика дозволяє надавати високоякісні послуги Клієнтам у сфері обліку, аудиту, податкового консультування та трансфертного ціноутворення.

Публікації