Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Холодний душ для бізнесу. Чи стануть «терором» нові закони про податки, – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group

Коментар партнера ID Legal Group Олега Добровольського для видання «Деловая столица».

Законопроектом №1210 передбачено додаткову підставу для продовження терміну перевірки контролюючим органом тривалістю на три робочих дні. Такою підставою є надання платником документів за запитом контролюючого органу пізніше ніж за три робочих дні до завершення перевірки. З огляду на, що перевіряючі, як показує практика, досить часто дають платникові запит на отримання майже всіх або значного обсягу документів в останній або передостанній день перевірки, на підставі такої норми Кодексу термін розпочатої перевірки буде продовжено.

У Кодексі вводиться поняття доказовості "вини" платника податків. При цьому правопорушенням визнається винне діяння, а діяння вважаються здійсненими навмисне, якщо існують доведені контролюючим органом обставини, що свідчать, що платник податків штучно, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання ним вимог чинного законодавства.

Однак виникає питання, як посадова особа податкового органу може довести або спростувати факт незаконного діяння.

Також планується збільшити розмір деяких штрафів, які будуть застосовуватися до платників. Однак при цьому механізм і порядок застосування штрафів не змінюється, тобто це по суті не впливає на дотримання податкової дисципліни.

Таким чином, "новації" Кодексу, що вводяться, не вселяють оптимізму платникам податків і не сприятимуть залученню інвестицій в економіку України.