Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Інформування працівника про вакантні посади, які передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group для журналу «Юрист і Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 36

Продовжуємо здійснювати аналіз норм Закону від 01.07.2022 р. № 2352 та коментарів Мінекономіки до його норм.

Так, Законом № 2352, у тому числі були внесені зміни до ст. 23 КЗпП України, яку доповнено нормою щодо закріплення обов’язку за роботодавцем поінформувати своїх працівників, які працюють на умовах строкового трудового договору про наявність вільних вакантних посад у відповідності з їхньою кваліфікацією щодо яких є можливість укласти трудовий договір безстроково, тобто створення для цих працівників рівних умов як і для інших працівників щодо укладання такого виду договору.

За коментарем Мінекономіки такі додаткові гарантії для працівників, які працюють за строковим трудовим договором, спрямовані на отримання ними інформації від роботодавця для реалізації можливості подальшого працевлаштування на умовах безстрокового трудового договору (вказані зміни, внесені Законом № 2352 відповідають вимогам Директиви Ради 1999/70/ЄС від 28.06.1999 р. стосовно Рамкової угоди про роботу на визначений строк, укладеної ETUC, UNICE та CEEP).

Поряд із цим, Мінекономіки звертає увагу, що чинне трудове законодавство України не передбачає порядку інформування роботодавцем працівників про наявність у нього вакантних посад, які передбачають укладення безстрокового трудового договору.

Тому, згідно рекомендацій Мінекономіки пропонується роботодавцям здійснювати інформування в обраний ним спосіб, наприклад:

–                ознайомлення працівника під підпис;

–                направлення листа на електронну пошту;

–                розміщення відповідної інформації в загальнодоступних місцях підприємства тощо.

Разом із тим, Мінекономіки акцентує, що роботодавець зобов’язаний вжити всіх можливих та достатніх заходів з метою документального підтвердження щодо забезпечення ознайомлення працівника із наявними в нього вакантними посадами, які передбачають укладення трудового договору на невизначений строк.

Однак, на нашу думку, ключовим моментом для роботодавця повинно бути не лише процедура інформування працівника про наявність вакантних посад, які передбачають укладення безстрокового трудового договору у спосіб запропонований в коментарі Мінекономіки, а й факт ознайомлення працівника/працівників з такою інформацією, який також повинен бути зафіксований документально.

Тому, процедуру ознайомлення працівника/працівників слід оформлювати документально шляхом надання під підпис інформаційного листа/довідки про наявність вакантних посад у роботодавця під підпис працівника, а у разі якщо працівник працює на умовах договору про дистанційну/надомну роботу шляхом направлення роботодавцем відповідного документу на електронну пошту працівника із накладення на нього ЕЦП та отримання цього документу із відміткою про ознайомлення про ознайомлення (власноручним написом про ознайомлення) та підписом ЕЦП працівника.

Вказаний документ з наявними власноручними підписами працівників при ознайомленні безпосередньо у роботодавця або підписами ЕЦП працівників при направленні на їх електронну пошту буде вагомим підтвердження  виконання роботодавцем відповідного обов’язку задля уникнення будь-яких спірних питань в подальшому.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group