Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Не вірусом єдиним: про основні акценти декларування доходів за 2019 рік, – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group

Кому варто встигнути задекларувати доходи і чому бажано зробити це до 1 травня 2020 року

Попри паніку на світових ринках, зокрема через розповсюдження коронавірусу, деякі речі незмінні, наприклад, декларування доходів громадян. В Україні ця компанія триває до 1 травня 2020 року щодо звітності за доходами за минулий рік.

Про основні акценти декларування та про те, хто має обов’язково подавати декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати податок, а кому цього робити не потрібно, розповів Mind партнер юридичної об'єднання ID Legal Group Олег Добровольський.

Хто декларує, а хто – ні

Декларацію про доходи та майновий стан подавати не потрібно:

·                якщо у звітному періоду усі доходи були отримані від податкових агентів, а це доходи від роботодавця або іншої юридичної особи, що виплачує дохід інший, ніж заробітна плата (наприклад дивіденди, роялті тощо від осіб, які є підприємцями або самозайнятими особами (нотаріуси, адвокати, оцінщики);

·                якщо отримувались доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу (це ціла низка виплат матеріального характеру, цільової допомоги окремим категоріям населення, державних премій, грошових компенсацій, відшкодувань, благодійних допомог, вартість коштів чи майна як компенсації, аліментів, гарантійних зобов’язань, оплаченого навчання тощо);

·                не потрібно декларувати доходи від правочинів, що оформлювались за участі нотаріуса (продаж рухомого та нерухомого майна);

·                не потрібно декларувати доходи у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких вже було сплачено податок під час нотаріального оформлення спадщини (при прийнятті спадщини від осіб не першого та не другого ступеню спорідненості).

Найбільш поширеними випадками, коли має бути здійснене річне декларування, є:

·                отримання доходів не від податкових агентів, наприклад, продаж рухомого майна (транспортних засобів), що не супроводжується нотаріальним оформленням (наприклад, договір укладається в сервісному центрі МВС або на біржі), незалежно від того, що податок при оформленні договору був сплачений;

·                надання в оренду рухомого та нерухомого майна іншим фізичним особам, які не ведуть підприємницьку діяльність;

·                отримання фізичною особою доходів іноземного походження (від операцій з активами, цінними паперами тощо);

·                отримання спадщини, подарунків чи інших благ від осіб, що не є родичами першого ступеню спорідненості;

·                випадки прощення боргу за іпотечним кредитом чи будь-якого іншого боргу (наприклад, поворотної фінансової допомоги, позики тощо).

Зауважимо, що в окремих випадках фізичні особи самостійно приймають рішення щодо проведення декларування своїх доходів (у тому числі й за попередні звітні роки), зокрема, у випадку необхідності підтвердження власного майнового стану перед фінансовими установами (наприклад, за потреби здійснити інвестування, внесок до статутного фонду, надати фінансову допомогу тощо у значних сумах).

За задекларованими податковими зобов’язаннями за звітний 2019 рік терміни сплати податку завершується 1 серпня 2020 року.

Податкова знижка

Окремо варто згадати про випадок, коли декларація про майновий стан та доходи подається з метою отримання податкової знижки. В цьому випадку термін подання декларації подовжується до 31 грудня року, наступного за звітним. Тобто заявити своє право на застосування суми податкової знижки у 2019 році можна протягом усього 2020 року.

Нагадаємо, що право на застосування податкової знижки мають платники податків, які сплачували:

·                відсотки за іпотечним кредитом; 

·                навчання родичів першого ступеню спорідненості у вітчизняних навчальних закладах;

·                сплачували благодійні внески та пожертви;

·                оплачували довгострокове страхування життя чи сплачували внески до недержавних пенсійних фондів;

·                оплачували допоміжні репродуктивні технології;

·                переобладнання автомобіля на використання палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

Також внутрішньо переміщені особи мають право на податкову знижку у випадку найму житла, за умови, що вони не забезпечені житлом за межами тимчасово окупованої території. 

Податкова знижка розраховується виключно із урахуванням доходів у вигляді заробітної плати та до податкового органу вимагається подання, крім декларації, також і підтверджуючих документів, які засвідчують правомірність користування податковою знижкою. А повернення коштів здійснюється протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Де і як звітуємо про доходи

Декларація про майновий стан та доходи за 2019 рік може бути подана:

·                особисто у податковому органі (регіональному центрі обслуговування платників податків), де її може допомогти заповнити податковий консультант;

·                направлена поштою з повідомленням про вручення та оголошеною цінністю (не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного терміну подання декларації);

·                в електронному вигляді через е-кабінет платника податків чи через інші сервіси подання е-звітності із застосуванням е-цифрового підпису фізичної особи (це насправді досить поширений спосіб подання звітності, оскільки отримати ключ електронного цифрового підпису на сьогодні досить просто).

Декларація подається за місцем реєстрації фізичної особи (місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи), тобто за місцем своєї податкової адреси.

Як засвідчує практика, найпопулярнішими питаннями стосовно декларування доходів громадян є наступні.

Доходи від надання в оренду автомобіля або квартири – чи потрібно їх декларувати?

Відповіді буде дві.

1.              Якщо автомобіль або квартиру орендує юридична особа, то такі доходи декларувати не потрібно, оскільки відповідальність за оподаткування та звітування щодо таких доходів покладається на орендаря – юридичну особу, яка виступає згідно із законодавством податковим агентом.

2.              Якщо автомобіль або квартира орендується іншою фізичною особою, яка не веде підприємницьку діяльність, тобто не виконує функції податкового агента, то громадянин зобов’язаний надати податкову декларацію про майновий стан і доходи до територіальних органів фіскальної служби за місцем свого проживання та задекларувати отримані доходи.

При цьому у декларації окремо відображається кожен об’єкт рухомого та нерухомого майна із зазначенням:

·                марки, моделі, року випуску та відмітки про надання майна в оренду (суборенду) – рухомого майна (транспортного чи іншого засобу);

·                характеристики, площі, адреси розташування, року набуття права власності та відмітки про надання майна в оренду (суборенду) – нерухомого майна (квартири, будинку, нежитлового приміщення);

В які терміни потрібно сплачувати ПДФО при отриманні доходів від надання в оренду нерухомого майна (квартири/будинку)?

Незважаючи на той факт, що загальний термін сплати ПДФО за результатами річного декларування визначений до 1 серпня року, наступного за звітним, положення п.п. 170.1.5. п. 170.1 ст. 170 ПКУ передбачають, що для доходів, отриманих від надання в оренду нерухомого майна (орендар є фізичною особою, яка не провадить підприємницьку діяльність), то орендодавець зобов’язаний самостійно сплачувати податок до бюджету.

Для цього у ПКУ встановлені терміни для квартального звітного (податкового) періоду, тобто протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу (до 10 травня, 10 серпня, 10 листопада та 10 лютого).

А от декларування здійснюється у річній податковій декларації один раз за результатами звітного року до 1 травня.

Водночас поки річна звітність подана не буде, сума ПДФО, сплачена фізичною особою – орендодавцем поквартально, не вважатиметься узгодженою, а відтак і відповідальність за порушення строків щоквартальної сплати не передбачена.

Чи потрібно здійснювати декларування нотаріально посвідчених доходів, під час оформлення яких податок було сплачено?

Ні, такі доходи декларувати не потрібно. Положеннями п. 179.2 ст. 179 ПКУ передбачено, що обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.

Які доходи потрібно зазначати в декларації – нараховані чи виплачені на руки?

При заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи для будь-яких видів доходів необхідно зазначати суму нарахованого доходу, з якого потім розраховується і утримується податок. Це стосується і заробітної плати, і дивідендів, і орендної плати, і усіх інших видів доходів.

Доречно згадати і про відповідальність фізичних осіб у зв’язку з неподанням або несвоєчасним поданням звітності, декларуванням недостовірних відомостей.

По-перше, адміністративна відповідальність, передбачена ст. 164 прим. 1 КУАП, передбачає  попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 НМДГ (від 51 грн до 136 грн), при повторному порушенні – від 5 до 8 НМДГ (від 85 грн до 136 грн).

Така відповідальність найчастіше може бути застосована при продажу рухомого майна (автомобіля) без участі нотаріуса при оформленні договору в сервісному центрі МВС. Разом із тим така відповідальність транспортного чи іншого засобу не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації, наприклад, при реалізації права на податкову знижку.

При несвоєчасній сплаті узгодженої (задекларованої) суми податку з доходів фізичних осіб (загальний термін – до 1 серпня року, наступного за звітним) контролюючим органом буде застосовано штрафну санкцію: 10% від несвоєчасно сплаченої суми (при затримці до 30 календарних днів) або 20% від несвоєчасно сплаченої суми (при затримці понад 30 календарних днів). Окремо може бути нарахована пеня, якщо термін затримки сплати перевищив 90 календарних днів.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Крім загального річного декларування доходів громадян варто також звернути увагу на оподаткування нерухомого майна (квартири, будинки, нежитлові приміщення), яке для фізичних осіб також наступає з 1 січня 2020 року.

Проте, тут відсутній декларативний принцип та фізична особа не має подавати жодних декларацій (за виключенням тих осіб, які декларують річні доходи і в деклараціях про доходи та майновий стан мають задекларувати наявне у них рухоме та нерухоме майно), але має сплатити податкове зобов’язання за податковим повідомленням, яке на її адресу має прислати податковий орган до 1 липня 2020 року. 

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення по податку на нерухоме майно у встановлені строки, фізична особа вважається вільною від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

При цьому потрібно брати до уваги, що за чинною редакцією ПКУ направлене повідомлення за податковою адресою платника податку вважається належним чином врученим, якщо воно надіслане за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручене платнику податків.

Нагадаємо, що встановлення ставки оподаткування нерухомого майна – це пріоритет місцевих рад. Наприклад, у місті Києві встановлена стандартна ставка оподаткування нерухомого майна – 1,5% МЗП/1 кв. м. А оподаткуванню підлягає площа, яка перевищує: 

·                для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. м;

·                для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. м;

·                для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. м.

Важливо! Якщо фізична особа – власник об’єкта житлової нерухомості здає об’єкт житлової нерухомості в оренду, то пільга зі сплати податку на такий об’єкт не застосовується і оподаткуванню підлягає уся площа такої житлової нерухомості.