Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Деякі зміни в обрахунку розміру середньої заробітної плати, пов'язані з дією воєнного стану, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group для журналу «Юрист і Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 18

Крім Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 р. No 2136-IX (далі – Закон No 2136-IX), яким визначено особливості врегулювання трудових відносин у період дії воєнного стану, Уряд також ухвалює різні підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють певні питання трудових правовідносин, зокрема й оплати праці.

26 квітня 2022 року Уряд видав постанову "Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати" No 486 (далі – Постанова No 486), якою вніс до Порядку обчислення середньої зарплати, затвердженого постановою від 08.02.95 р. No 100, деякі зміни, пов'язані з дією воєнного стану.

Розділом II Порядку No 100 визначено періоди трудової діяльності, які впливають на розрахунок середньої зарплати або підлягають вирахуванню з нього, тож, відповідно, не підлягають урахуванню під час здійснення обрахунку середньої зарплати.
Змінами, унесеними Постановою No 486, передбачено, що час, за який не буде відомостей про нараховану зарплату в період дії воєнного стану (тобто в разі, коли роботодавець не нараховуватиме в цей період зарплати), не підлягає врахуванню під час розрахунку середньої зарплати.

Згідно з нормами ст. 12 Закону No 2136-IX до таких періодів належить відпустка без збереження зарплати.

Слід зазначити, що вказаний період не враховуватимуть і до трудового стажу працівника. Досить невизначеним є питання застосування періоду призупинення дії трудового договору на підставі ст. 13 Закону No 2136-IX.

Зміст цієї норми полягає в тому, що під час призупинення трудового договору роботодавець не надає доручення виконувати роботу, а працівник її не виконує, тож і не отримує зарплату за весь період призупинення трудового договору. Водночас Мінекономіки в коментарі* до Закону No 2136-IX зазначило, що задля можливості реалізації припису ч. 3 ст. 13 цього Закону щодо відшкодування зарплати за рахунок держави-агресора роботодавець протягом періоду призупинення трудового договору повинен продовжувати ведення обліку в частині визначення та фіксації сум зарплати й різних компенсаційних виплат, які б підлягали виплаті працівникові при звичайних обставинах.

* Розміщено 23.03.2022 на вебсайті цього органу.

Отже, оскільки роботодавцеві рекомендовано вести облік розміру нарахованої зарплати працівникам у період призупинення трудового договору, у роботодавця повинні бути наявні відомості про нараховану працівникам зарплату. Відповідно, формулювання доповнень до абз. 6 п. 2 Порядку No 100 та роз'яснення Мінекономіки щодо застосування норм Закону No 2136-ІХ вказують на те, що період призупинення трудового договору підлягає врахуванню під час визначення середньої зарплати.

Водночас законодавчо такого обов'язку за роботодавцем не закріплено, і він фактично може не забезпечити відповідних нарахувань або їх нарахування підрозділ бухгалтерії не здійснюватиме.

Тож рішення щодо зарахування періоду призупинення дії трудового договору для розрахунку середнього заробітку віддано на розсуд самого роботодавця, що не сприяє визначеності прав працівника.

Змінами, затвердженими Постановою No 486, також передбачено, що якщо в періоді (до якого належить і дія воєнного стану) працівнику буде нараховано премію / іншу заохочувальну виплату, але він цей період відпрацює лише частково, то під час розрахунку середньої зарплати потрібно враховувати лише суму, яка є не більшою за фактично нараховану премію / іншу заохочувальну виплату.

Отже, усі законодавчі новації та видані нормативно-правові акти, ухвалені Парламентом й Урядом, на жаль, не забезпечують їх однозначного розуміння та застосування, а потребують видання додаткових регуляторних і роз'яснювальних актів державних органів.

 

З повагою,

Людмила Максименко,

адвокат ID Legal Group