Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Неможливо надати податковому органу первинні документи в період воєнного стану: особливий порядок дій платника / його податкового агента, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group для журналу «Юрист і Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 19

 

Верховна Рада України продовжує здійснювати законодавче врегулювання окремих питань, що стосуються сфери оподаткування в період воєнного стану.

16 квітня поточного року набув чинності Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану" від 01.04.2022 р. No 2173-IX (далі – Закон No 2173-IX), яким серед іншого врегульовано деякі питання адміністрування податків (зборів, обов'язкових платежів).

Нещодавно ми висвітлювали тематику щодо дій платника в разі втрати ним первинних документів у період воєнного стану в контексті роз'яснення ДПС, розміщеного на її вебсайті. На цей час Законом No 2173-IX, зокрема, урегульовано особливий порядок учинення платником/його податковим агентом дій у разі, якщо в період воєнного стану немає можливості надати податковому органу первинні документи або інші документи, пов'язані з оподаткуванням.

Так, у період воєнного стану в такій ситуації для платників податків чи їхніх податкових агентів установлено особливі правила з питань оподаткування щодо підтвердження даних первинних документів або інших документів, пов'язаних з оподаткуванням, які є відмінними від порядку, передбаченого п. 44.5 ПК України.

Водночас серед підстав, які є підтвердженням неможливості надати податковому органу первинні документи або інші документи, пов'язані з оподаткуванням у відповідний період, є не лише втрата цих документів (їх знищення / пошкодження), а й неможливість їх вивезення з окупованої території чи з території, де ведуться бойові дії, або якщо їх вивезення пов'язане з ризиком для життя / здоров'я платника / його податкового агента чи неможливе через установлені державними органами адміністративні перешкоди / заборони.

Перелік територій, на яких ведуться / велися бойові дії, зумовлені військовою агресією рф, і територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф, визначає та затверджує КМУ.

На відміну від приписів п. 44.5 ПК України Закон No 2173-IX передбачає в разі, якщо у платника / його податкового агента немає можливості надати податковому органу первинні документи або інші документи, пов'язані з оподаткуванням, вони можуть подати до податкового органу повідомлення в довільній формі щодо неможливості вивезення первинних документів або інших документів, пов'язаних з оподаткуванням, яке має підписати керівник підприємства та головний бухгалтер (за його наявності). У цьому повідомленні потрібно зазначити:

·      обставини, що спричинили втрату або неможливість вивезення відповідних документів;

·      звітні (податкові) періоди, яких вони стосуються;

·      загальний перелік таких документів (за можливості – також із зазначенням їх обов'язкових ідентифікувальних реквізитів).

Указана норма містить припис, що показники та відомості вказаних у повідомленні документів податковий орган не може ставити під сумнів лише на підставі їх відсутності, водночас у разі подання до податкового органу відповідного повідомлення має бути враховано показники витрат, від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, податкового кредиту з ПДВ або від'ємного значення із цього податку за минулі звітні періоди без наявності договорів, розрахункових / платіжних та/або інших первинних документів, які підтверджують господарські операції платника або здійснювані йому податковим агентом виплати, нарахування / відрахування тощо.

Крім того, після подання платником / його податковим агентом повідомлення щодо неможливості вивезення первинних документів або інших документів, пов'язаних з оподаткуванням, буде запроваджено мораторій на проведення перевірок за вказані в цьому повідомленні звітні (податкові) періоди.

У разі якщо після подання платником / його податковим агентом до податкового органу вказаного вище повідомлення буде виявлено факт втрати цих документів, такий платник / його податковий агент зобов'язані подати повідомлення про втрату первинних документів або інших документів, пов'язаних з оподаткуванням, у якому потрібно зазначити обставини відповідної втрати.

У разі подання такого повідомлення податковий орган має провести перевірку за звітні (податкові) періоди, зазначені в повідомленні, зокрема й після припинення / скасування воєнного стану.

Якщо втрата платником / його податковим агентом первинних документів або інших документів, пов'язаних з оподаткуванням, не зумовлена дією воєнного стану, такий платник / його податковий агент не мають права застосовувати особливий порядок, передбачений Законом No 2173-IX.

Обов'язок довести, що у платника / його податкового агента немає підстав для застосування особливого порядку, передбаченого Законом No 2173-IX, покладено на податковий орган. Водночас платника / його податкового агента, які безпідставно застосують особливий порядок, установлений Законом No 2173-IX, буде притягнуто до передбаченої ПК України та іншими законами відповідальності за ухилення від сплати податків.

У разі, якщо підстав для застосування особливого порядку, передбаченого Законом No 2173-IX, немає, податковий орган не пізніше ніж через місяць від дати отримання від платника податку / його податкового агента зазначеного повідомлення має ухвалити вмотивоване рішення про відмову в застосуванні особливого порядку із зазначенням підстав для відмови та з посиланням на докази, які обґрунтовують таку відмову.

Таке рішення податкового органу платник / його податковий агент можуть оскаржити в адміністративному / судовому порядку.

До моменту винесення остаточного рішення щодо оскарження рішення податкового органу в адміністративному / судовому порядку цей орган не може ставити під сумнів показники документів платника / його податкового агента, а також проводити перевірки платника податку / його податкового агента за звітні (податкові) періоди, зазначені в повідомленні.

 

З повагою,

Людмила Максименко,

адвокат ID Legal Group