Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оновлення порядку застосування механізму призупинення трудового договору. Що змінилося? – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group для журналу «Юрист і Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 36

 

Продовжуємо тематику щодо аналізу практичного застосування норм Закону від 01.07.2022 р. № 2352 та коментарів Мінекономіки до вказаного Закону.

Ця публікація присвячена застосуванню суб’єктами трудових відносин оновленого порядку призупинення трудового договору з урахуванням змін, внесених Законом № 2352.

Нагадаємо, що механізм призупинення трудового договору було запроваджено Законом № 2136-IX від 15.03.2022 р. (набрав чинності з 24.03.2022 р.), тож починаючи з 24.03.2022 р. суб’єкти трудових відносин почали застосовуватися вказаний механізм, в деяких випадках на власний розсуд за відсутності чіткого розуміння порядку та особливостей його застосування в нормах Закону № 2136.

Поговоримо більш детально чого стосуються зміни, внесені Законом № 2352 щодо застосування оновленого порядку призупинення трудового договору:

1) уточнено, що застосування вказаного механізму роботодавцем та працівником, зумовлено саме наявністю збройної агресії проти України (дія воєнного стану) під час якого, в обох сторін трудового договору фактично відсутня змога виконувати трудові обов’язки;

2) поширено застосування цього механізму, у тому числі на працівників державних органів та органів місцевого самоврядування;

3) конкретизовано, що застосування вказаного механізму може здійснюватися за ініціативою кожної із сторін і не більше строку дії воєнного стану. При цьому, у разі прийняття рішення роботодавцем про скасування діючого механізму на нього покладається обов’язок за 10 днів до відновлення дії трудового договору з працівником, повідомити його про початок виконання роботи;

4) уточнено, що призупинення трудового договору не має наслідком припинення трудових відносин та не може розцінюватися як приховане покарання для працівника;

5) визначено, що призупинення трудового договору оформлюється організаційно-розпорядчим актом (наказом/розпорядженням) роботодавця, в якому відображається інформація: про причини призупинення договору, зокрема щодо одночасної відсутності можливості виконання роботодавцем та працівником обов’язків; строк такого призупинення; перелік посадових осіб із зазначенням їх прізвищ та ініціалів, з яким призупиняються трудові договори; спосіб обміну інформацією між роботодавцем та працівниками; умови щодо відновлення дії трудових договорів з працівниками. Особливістю призупинення трудового договору для державних органів та органів місцевого самоврядування, передбаченою Законом № 2352 є те, що організаційно-розпорядчий акт роботодавця підлягає погодженню із військовою адміністрацією, яка знаходиться в тому ж населеному пункті, де й роботодавець;

6) закріплено право працівника/працівників на оскарження організаційно-розпорядчого акту роботодавця: особисто працівником або профспілкою до Держпраці/його територіальних органів, які за результатами такої скарги за погодженням із військовою адміністрацією можуть внести роботодавцю припис щодо скасування такого організаційно-розпорядчого акту/усунення порушень трудового законодавства, яке підлягає обов’язковому виконанню роботодавцем протягом чотирнадцяти днів від дня отримання припису цього органу. Однак, строк на оскарження працівниками організаційно-розпорядчого акту роботодавця в Законі № 2352 не визначено;

7) закріплено право роботодавця на оскарження припису Держпраці/його територіальних органів в судовому порядку протягом десяти днів від дати його отримання;

8) уточнено, що на державу-агресора РФ в повному обсязі покладається відшкодування зарплати та усіх гарантійних і компенсаційних виплат працівникам за весь період призупинення трудового договору;

9) передбачено, що відшкодування роботодавцям та працівникам грошових коштів, які пов’язані із трудовими відносинами між цими особами відбувається за рахунок держави-агресора (РФ) і коштів, які будуть отримані: з спеціальних фондів на відновлення України, зокрема міжнародних; міжнародної технічної/поворотної/безповоротної фінансової допомоги; інших джерел, передбачених законодавством. Порядок такого відшкодування роботодавцям та працівникам грошових коштів, які пов’язані з трудовими відносинами встановлюється та затверджується Урядом.

Мінекономіки у своєму коментарі до норм Закону № 2352 щодо призупинення трудового договору зазначає, що вказані зміни передбачають удосконалення порядку призупинення трудового договору; конкретизацію його умов та критеріїв; передбачають можливість відновлення його дії після призупинення; закріплюють погодження роботодавцем з військовою адміністрацією організаційно-розпорядчого акту, прийнятого щодо призупинення трудового договору з працівниками державних органів/органів місцевого самоврядування; закріплюють право працівника на оскарження організаційно-розпорядчого акту роботодавця про призупинення трудового договору з метою захисту від можливих потенційних зловживань недобросовісних роботодавців, а також право роботодавця на оскарження у судовому порядку припису Держпраці/його територіальних органів.

На нашу думку, результативність змін, внесених Законом № 2352 щодо оновлення порядку застосування механізму призупинення трудового договору стане зрозумілою в подальшому, лише під час практичного застосування вказаними суб’єктами трудових правовідносин відповідних законодавчих норм.