Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Усе, що треба знати про земельний податок, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group для журналу «Юрист і Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 26

 

1. Зобов'язання щодо сплати земельного податку для юридичних і фізичних осіб

Земельний податок справляють із власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) і постійних землекористувачів (пп.14.1.72 ПКУ).

Власниками земельних ділянок є юридичні та фізичні особи (резиденти, нерезиденти), які набули права власності на землю в Україні. Окрім того, власниками земельних ділянок є територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності.

Об'єктом оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, і земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Отже, відповідно до норми ПКУ плата за землю є обов'язковим платежем, який справляють у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

2. Термін сплати земельного податку та передбачена відповідальність у разі порушення правил сплати для юридичних осіб

Нормою п. 286.2 ПКУ визначено, що платники самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня й не пізніше за 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік (п. 285.1 ПКУ).

Пунктом 287.3 ПКУ встановлено, що податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене в податковій декларації на поточний рік, платник податку має сплачувати рівними частками за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

У разі несвоєчасної сплати земельного податку до платника податку передбачено застосування відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

– у разі затримки до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – 5 % від погашеної суми податкового боргу;

– у разі затримки понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – 10 % від погашеної суми податкового боргу.

Звертаємо увагу, що через військову агресію російської федерації проти України до ПКУ внесено зміни (ЗУ № 2120-ІХ) щодо порядку справляння плати за землю (підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ доповнено новими п. п. 69.14 – 69.15).

Відповідно до внесених змін тимчасово, з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому буде припинено воєнний стан, не підлягають нарахуванню та сплаті земельний податок й орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, за землі та паї:

– що розташовані на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, і перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних чи юридичних осіб, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України;

– які визначено як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації, визначає Кабінет Міністрів України.

ДПС пояснила окремі моменти, пов'язані з поданням платником податку уточнюючих податкових декларацій з плати за землю, у зв'язку з унесенням змін до ПКУ (ЗУ № 2120-ІХ) щодо порядку справляння плати за землю.

Зокрема, у відомстві звернули увагу, що оскільки граничний термін подання податкової декларації з плати за землю на 2022 рік припав на 21 лютого 2022 року, то платникам плати за землю за відповідні ділянки в межах визначених територій мають за можливості подати уточнюючі податкові декларації після офіційного оприлюднення такого переліку.

Починаючи з березня 2022 року до декларацій потрібно внести зміни щодо зменшення податкових зобов'язань, які були задекларовані до сплати в раніше поданих податкових деклараціях (унести зміни в розмірі "0"; підстава зменшення – код пільги – "ЗУ № 2120-ІХ").

Унесено зміни й до п. 129.9 ПКУ, а отже за новою редакцію пп. 129.9.7 ПКУ пеня не підлягає нарахуванню, а нарахована пеня підлягає анулюванню в разі вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок уведення воєнного, надзвичайного стану.

Отже, земельний податок у 2022 році не підлягає нарахуванню та сплаті з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому буде припинено воєнний стан; не підлягають застосуванню й пеня та штрафи до платників податку, у яких земельні ділянки, які є об'єктом оподаткування земельного податку, розташовані на визначених територіях, а саме:

– на територіях, які тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України;

– на територіях, які визначено як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Водночас відповідно до п. 102.9 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану зупинено перебіг строків, визначених Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

3. Термін сплати земельного податку та передбачена відповідальність у разі порушення правил сплати для фізичних осіб

Пунктом 286.5 ПКУ визначено, що нарахування фізичним особам сум плати за землю здійснюють контролюючі органи (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю)) і надсилають платнику податку до 1 липня поточного (2022) року.

Податкове повідомлення-рішення про внесення податку надсилають із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

Пунктом 287.5 ПКУ визначено, що фізичні особи сплачують земельний податок протягом 60 днів із дня, коли їм вручили податкове повідомлення-рішення.

Фізичні особи в сільській і селищній місцевості земельний податок можуть сплачувати через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.

У разі, якщо платник податків не сплатить узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, установлених ПКУ, його буде притягнено до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

– у разі затримки до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – 5 % від погашеної суми податкового боргу;

– у разі затримки понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – 10 % від погашеної суми податкового боргу.

Фізичні особи звільнені від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання, у разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове повідомлення-рішення в установлені строки (п. 287.9 ПКУ).

Водночас звертаємо увагу, що згідно з унесеними змінами тимчасово, з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому буде припинено воєнний стан, не підлягає нарахуванню та сплаті земельний податок за земельні ділянки (землі та паї), які розташовані на визначених територіях, а саме:

– на територіях, які тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України;

– на територіях, які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації, визначає Кабінет Міністрів України.

ВИСНОВОК:

Отже, земельний податок у 2022 році контролюючий орган не нараховує та фізична особа не сплачує з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому буде припинено воєнний стан, а також не підлягають застосуванню пеня та штрафи для фізичної особи, у якої земельні ділянки, які є об'єктом оподаткування земельним податком, розташовані на чітко визначених територіях, а саме:

– на територіях, які тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, – перелік визначає Кабінет Міністрів України;

– територіях, які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Водночас згідно з п. 102.9 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану підлягає зупиненню перебіг строків, установлених Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.