Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Юридичне значення кворуму в статуті ТОВ, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

Загальні положення щодо створення, функціонування та діяльності ТОВ та ТДВ, прав та обов’язків їх учасників, повноважень вищого та виконавчого органів управління, порядку скликання та порядку проведення засідань загальних зборів учасників та інш. регулюються нормами Закону про ТОВ та ТДВ.

Особливості регулювання функціонування та діяльності ТОВ та ТДВ визначаються установчими документами (статутами) цих юридичних осіб, в яких відображаються загальні положення, передбачені нормами Закону про ТОВ та ТДВ і спеціальні положення, які можуть містити інший порядок регулювання діяльності ТОВ та ТДВ, що не повинен суперечити нормам вказаного Закону.

Доволі часто статути ТОВ/ТДВ містять положення про застосування інституту кворуму як засобу правомочності (наявності достатнього обсягу повноважень) для прийняття рішень загальним зборами учасників (вищим органом управління цих юридичних осіб).

В цій статті пропонуємо проаналізувати висновки господарських судів в справі № 922/1122/21, в якій одним із питань предмету судового розгляду було саме правомірність застосування кворуму загальних зборів учасників ТОВ під час прийняття рішень згідно порядку денного засідання загальних зборів, передбаченого положеннями статуту ТОВ.

Один із учасників ТОВ, який одночасно був його директором звернувся із позовом до суду за захистом своїх корпоративних прав з вимогами про визнання недійсним рішення загальних зборів, прийнятого у формі протоколу цього вищого органу управління та скасування реєстраційних дій, внесених на підставі даного протоколу.

Позов учасника ТОВ був обґрунтований тим, що вказане рішення загальних зборів, на якому зокрема вирішувалося питання про припинення повноважень директора ТОВ та звільнення його за власним бажанням і призначення нового директора, було прийняте за відсутності кворуму, застосування якого під час прийняття рішень загальних зборів, передбачено положеннями статуту ТОВ.

Суд 1-ої інстанції приймаючи рішення про задоволення позову мотивував його тим, що мала місце відсутність кворуму на засіданні загальних зборів під час прийняття оскаржуваного протоколу, передбаченого положеннями статуту через відсутність на них учасника ТОВ (директора), що свідчить про порушення його корпоративних прав та є підставою для визнання недійсним вказаного протоколу та скасування реєстраційних дій, проведених згідно цього протоколу.

При цьому, суд 1-ої інстанції також зауважив, що оскільки такі положення до статуту ТОВ були включені ще відповідно до Закону про господарські товариства, а Закон про ТОВ та ТДВ не забороняє передбачати в статуті інший порядок проведення загальних зборів, отже учасники повинні були керуватися під час проведення засідання та прийняття оскаржуваного рішення саме положеннями статуту.

Апеляційний суд скасував рішення суду 1-ої інстанції і прийняв нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив, оскільки встановив факт належного повідомлення учасника (позивача) про дату та час проведення засідання загальних зборів, на яких приймався оскаржуваний протокол, прийнятий більшістю голосів на цьому засіданні, що відповідає нормам Закону про ТОВ та ТДВ.

При цьому, апеляційний суд зробив висновок, що протокол загальних зборів не може бути визнаний недійсним у зв’язку із відсутністю кворуму, передбаченого статутом ТОВ, оскільки Закон про ТОВ та ТДВ не містить норм про застосування кворуму під час прийняття протоколу загальними зборами, а положення статуту, які не відповідають нормам вказаного Закону, не підлягають застосуванню.

Позивач не погоджуючись із рішенням апеляційного суду подав касаційну скаргу, яку касаційний суд залишив без задоволення, а вказане рішення апеляційного суду – без змін з наступних мотивів.

Касаційний суд у прийнятій постанові зазначив про наявність в матеріалах справи № 922/1122/21 доказів, які свідчать про належне повідомлення учасника (позивача) щодо дати, часу та місця проведення загальних зборів і відповідно його порядку денного, оформленого оскаржуваним протоколом, що було встановлено судами попередніх інстанцій.

Касаційний суд погодився із висновком апеляційного суду, що положення Статуту ТОВ про застосування кворуму загальних зборів було внесено згідно із нормами Закону про господарські товариства, і відповідно після прийняття та набрання чинності Законом про ТОВ та ТДВ, такі положення суперечать нормам цього Закону та не підлягають застосуванню.

Враховуючи, що на загальних зборах учасників приймалися рішення щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ за 2020 р. та щодо звільнення директора і призначення нового директора, а на зборах були присутні учасники, які володіють більше ніж 60 % статутного капіталу, всі рішення щодо порядку денного прийнятті одноголосно, то відповідно кількість голосів учасників ТОВ була достатньою для прийняття вказаних рішень.

При цьому, апеляційний суд правильно встановив, що підстави для визнання недійсним оскаржуваного протоколу загальних зборів учасників ТОВ та прийнятих на ньому рішень були відсутні, а вимога про скасування реєстраційної дії, пов’язаної із прийняттям протоколу є похідною від вказаної вимоги, тому дана вимога також не підлягає задоволенню.

Крім того, касаційний суд зазначив, що незважаючи на те, що в Законі про ТОВ та ТДВ не міститься безпосередньої заборони щодо встановлення відсотку голосів учасників ТОВ за присутності яких загальні збори вважаються повноважними (правомочними), це не свідчить, що положення статуту ТОВ, в яких містяться положення про застосування кворуму не суперечать вказаному Закону.

За висновком касаційного суду така заборона випливає зі змісту норм Закону про ТОВ та ТДВ (ст. 34), в якій прийняття рішень загальними зборами учасників ТОВ пов’язується лише із присутністю на цих зборах учасників, які мають певну достатню кількість голосів для прийняття рішень по питанням порядку денного, а також передбачає можливість встановлювати в статуті іншу кількість голосів, ніж передбачено в Законі, а відповідно інші положення статуту, що не передбачені нормами Закону імперативно забороняються, як зазначено в постанові Верховного Суду від 10.11.2021 р. (справа № 910/11992/20).

Таким чином, вважаємо, що висновки ВС, сформовані в справі № 922/1122/21 підлягають врахуванню під час підготовки статутних документів ТОВ та ТДВ, а також при вирішенні спірних питань щодо реалізації корпоративних прав та їх захисту.

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group