Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, які не відповідають нормам закону, можливе, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group для журналу «Юрист&Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 34

До недавнього часу під час апеляційного оскарження в більшості випадків у кримінальних провадженнях перелік ухвал слідчого судді, які оскаржуються в апеляційному порядку був вичерпним і обмежувався вимогами ч. 1,ч.2 ст. 309 КПК України, а ч. 3 зазначеної статті прямо забороняла оскарження інших ухвал у вищій інстанції на стадії досудового розслідування. За практикою, яка склалася, апеляційний суд масово відмовляв у прийнятті до розгляду скарги на ухвали слідчих судей, які не передбачені ч. 1 та 2 ст. 309 КПК України. На жаль законодавець  досі не змінив вищевказані норми. 

Однак Верховний суд сформував висновок про те, що апеляційний суд не в праві відмовити  перевірити законність ухвали слідчого судді, виходячи тільки із вимог ст. 399 КПК України, оскільки ця норма стосується та розповсюджується тільки на ухвали слідчого судді, які винесені у відповідності із законом, тобто передбачені КПК. Про ухвали слідчого судді, які не відповідають нормам КПК, у зазначеній нормі не йдеться. 

В своїй Постанові від 05.07.22 у справі 757/27041/21-к Верховний суд чітко виклав позицію, основними критеріями якої стали норми  Конституції України, рішення ЄСПЛ та інші кримінально-процесуальні норми. За основу прийняті наступні позиції: по – перше, однією із найважливіших гарантій захисту прав та інтересів громадян є їх право на оскарження рішень до суду, в тому числі на апеляційні оскарження, по-друге: виходячи із позиції Верховного Суду у інших справах  (237/1459/17 та 243/6674/17-к) суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці законності рішення першої інстанції на підставі ч. 4 ст. 399 КПК України в разі, якщо оскаржувана ухвала не відповідає нормам КПК. За результатами розгляду касаційної скарги прокурора у справі 757/27041/21-к  Верховний  суд скасував рішення апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження та направив справу на новий розгляд до апеляційного суду. 

Звичайно кримінально-процесуальними нормами «живе» кримінальне судочинство, однак іноді практика виділяє окремі випадки врегулювання цих норм з метою забезпечення законності та справедливості судочинства, про які слід знати. 

В разі необхідності оскарження незаконних дій або бездіяльності  у кримінальних провадженнях,радимо  не зупинятися на півшляху, а звернутись до фахівців у відповідній галузі, які якісно і професійно доведуть справу до кінця у відстоюванні Ваших інтересів.