Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Зміни в організації та проведенні документальних планових перевірок, – Наталія Сухарева, аудитор, для журналу «Юрист і Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 07

Отже, настав довгоочікуваний 2021 рік. Яким він буде для світу в цілому й для нашої держави, покаже час. Минулий, 2020, залишиться в пам'яті та спогадах як рік кардинальних змін у всіх сферах нашого життя, зокрема, й податковому законодавстві.

Підбиваючи підсумки минулого року, пригадується дата 12 березня, яка символізує початок боротьби нашої країни з пандемією, спричиненою спалахом коронавірусної хвороби (COVID-19). Постановою Кабміну від 11.03.2020 р. № 211 було прийнято перше рішення про запровадження карантину на всій території України. Протягом всього 2020 року карантин продовжувався з різними обмеженнями, але ми пам'ятаємо про жорсткі обмеження для пересування людей у міському транспорті (міжміському сполученні) та повне зупинення метро в містах-мільйонниках. Ці всі заходи не могли не позначитися на бізнесі, який вимушений був пристосовуватися до нових реалій сьогодення та переводити своїх співробітників на дистанційну роботу (особливо навесні 2020), підтримуючи життєдіяльність підприємств на плаву.

У нашій статті ми розглянемо зміни, які внесені до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема, частково пов'язані з пандемією коронавірусу, через прийняття відповідних законодавчих актів стосовно організації та проведення документальних планових перевірок, а також розберемося, до чого готуватися бізнес-середовищу в 2021 році.

Початком низки кардинальних змін у податковому законодавстві, зокрема в організації та проведенні документальних планових перевірок, стала дата 18 березня 2020 року, коли законодавчий орган прийняв Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17.03.2020 р. № 533-IX, на підставі якого внесено зміни до Кодексу через доповнення новими пунктами відповідних розділів, зокрема пунктом 52-2 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" та встановлено заборону у вигляді мораторію на здійснення документальних, зокрема, фактичних перевірок до 31.05.2020 (починаючи з18.03.2020), провівши відокремлення (тобто дозвіл) на здійснення документальних позапланових перевірок, визначених пп. 78.1.8, що стосуються перевірки бюджетного відшкодування та від'ємного значення. Також у цьому пункті було передбачено, що ті перевірки (документальні), які мали розпочати в цей період і не були розпочаті, повинні бути внесені до 30 березня 2020 року до оновленого плану-графіку та оприлюднені на відповідному веб-сайті ДПС України, а ті перевірки(документальні), що були розпочаті до 18.03.2020, тимчасово припинені до 31.05.2020 року. Також передбачено протягом цього періоду строки давності відповідно до ст. 102 Кодексу. І це було тільки започаткування заборони на проведення документальних (зокрема, фактичних) перевірок. Якщо пригадати всі зміни протягом 2020 року (ми ввійшли в 2021 рік із продовженням дії мораторію), якими було видозмінено п. 52-2, то можна виділити законодавчий акт (ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 13.05.2020 р. № 591-IX), що визначив останнім днем завершення карантину (та пов'язаного з ним мораторію), який буде встановлено Кабміном. Водночас Верховною Радою прийнято Закони (від 14.07.2020 р. № 786-IX, від 30.03.2020 № 540-IX), на підставі яких уточнено вищевказаний пункт стосовно надання дозволу на проведення відповідних документальних позапланових і фактичних перевірок (зокрема, перевірок із тематичних питань).

І тут ми підходимо до головного (відповідно до Закону № 591-IX, яким внесено правки до Кодексу, що діють на початку 2021 року): ті документальні планові перевірки (згідно з планом-графіком), які мали б бути розпочаті з 18.03.2020 по останній день карантину (за умови прийняття відповідного рішення Кабміну), але не були розпочаті, вносять до плану-графіку (оновленого) та оприлюднюють на веб-сайті ДПС України в період, що обмежений 10 календарними днями (із дня завершення дії карантину). Стосовно документальних (зокрема, фактичних) перевірок, що були започатковані до 18.03.2020 та не завершені на цю дату, вони тимчасово зупинені до останнього календарного дня місяця дії карантину. Також такий період віднесено до зупинення перебігу строків давності, які передбачені ст. 102 Кодексу.

Отже, суб'єкти господарювання можна розділити на три умовні групи (за стадіями проведення документальних планових перевірок):

– по яких розпочаті, але не завершені перевірки;

– по яких не розпочаті заплановані перевірки;

– які не володіють інформацією про внесення їх до плану-графіку на 2020, 2021 роки.

З огляду на те, що "взяття бар'єру" документальною плановою перевіркою є визначальною подією та своєрідним підбиттям підсумків взаємовідносин платників податків із державою, ми хочемо звернути вашу увагу на такі поради.

Для останньої групи платників радимо ознайомитися з оприлюдненим планом-графіком (на 2020, 2021роки) на веб-сайті ДПС України.

А от стосовно перших двох груп (ураховуючи тих платників, які знайдуть про себе інформацію про внесення до плану-графіку), законодавець надав так звану "академічну відпустку" на 2020 рік (як будуть розгоратися події в 2021 році – покаже час).

 

У цей (поки що невизначений) період дії карантину та пов'язаний із ним мораторій ми радимо платникам (у яких ще не розпочато перевірки) не гаяти часу, а зробити так зване "підчищення хвостів" щодо приведення у відповідність до законодавства первинних документів, бухгалтерського обліку, податкової та фінансової звітності. І в цьому вам раді будуть допомогти фахівці юридичного об'єднання ID Legal Group!

 

Водночас, аналізуючи ключові зміни в Кодексі, що стосуються документальних планових перевірок, неможливо залишити осторонь Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" від 16.01.2020 р. № 466-IX (з урахуванням змін, внесених Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування" від 17.12.2020 р. № 1117-IX), згідно з яким доповнено та змінено певні пункти (статті) Кодексу (окремі норми набрали чинності 23.05.2020, 01.07.2020, 01.01.2021), у редакції, що діє з початку 2021 року, акцентуємо вашу увагу на таких пунктах, статтях (в тезах):

– пп. 75.1.2. п. 75.1. ст.75 – передбачено неможливість визнання предметом документальної планової перевірки дотримання принципу "витягнутої руки", окрім предмета відповідності вимог платника,передбачених пп. 140.5.4, 140.5.5-1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу;

– п. 77.2 ст. 77 – план-графік формує, затверджує і змінює (зокрема, інформацію щодо переліку ризиків і поділу їх за ступенями) ДПС України; зміни до плану-графіка на поточний рік допускаються по одному разу в перших двох кварталах (крім змін у найменуванні та/або коригуванні помилок технічного змісту); у разі, якщо зміни внесено в першому кварталі, перевірку починають не раніше за 1липня, якщо в другому кварталі – не раніше 1 жовтня; план-графік оновлюють і оприлюднюють (на веб-сайті) до граничної дати, обмеженої 30 числом / останнього місяця кварталу /, у разі змін найменування, технічних помилок – до 30 числа місяця, що є попереднім до місяця, в якому буде здійснено перевірки;

– п. 77.4 – контролюючому органу надано право на здійснення перевірки в разі, якщо платнику (визначеному представнику) надіслано документи (копія наказу, повідомлення /письмове/, з указаною датою, з якої бере свій початок перевірка), не пізніше ніж за 10 днів (календарних) до дня початку, в порядку, передбаченому ст. 42 Кодексу;

– п. 81.2 ст. 81 – якщо платник (зокрема, посадова, службова особа, представник) відмовився допускати працівників контролюючого органу на місце проведення перевірки, про такий факт відмови складають акт у двох примірниках не пізніше за наступний робочий день (з реєстрацією в контролюючому органі) та вручають один із примірників під підпис платнику чи особі, уповноваженій таким платником, до того ж остання залишає за собою право надання письмових пояснень; якщо платник відмовляється підписати такий акт (що засвідчує факт відмови у допуску для проведення перевірки), проводиться складення акта про такий факт із реєстрацією в контролюючому органі на наступний робочий день (граничний строк); якщо перевірку неможливо провести, посадові особи контролюючого органу складають про це акт (із реєстрацією не пізніше робочого дня) із додатками про підтвердження фактів та надсилають платнику згідно зі ст. 42 Кодексу;

– п. 82.4. ст. 82 – проведення перевірки (планової, позапланової) платника (крім тих, що визначені суб'єктом малого підприємництва) зупиняє керівник (його заступник або уповноважена особа) згідно з його рішенням, про що оформлюють наказ і не пізніше за наступний робочий день вручають (надсилають) платнику (у разі вручення, зокрема, визначеному представнику) згідно зі ст. 42 Кодексу (причому проведення перевірки продовжують на невикористаний строк); визначено загальний термін зупинення перевірки – 30 робочих днів (у разі очікування інформації, пов'язаної з: проведенням експертиз, отриманням від органів іноземних держав інформації стосовно ведення відповідної діяльності платника податків, завершенням судових розглядів стосовно позовів, які пов'язані з питаннями перевірок, а також відновленням документів платника (які було втрачено) – перевірку можуть зупинити на термін, який потребує відповідного часу для закінчення перелічених дій);

– п. 82.5. ст. 82 – якщо посадові (службові особи) не дотрималися строку, передбаченого п. 85.4 ст. 85 Кодексу, зупинення документальної виїзної планової (позапланової) перевірки може відбутися відповідно до заяви платника на термін, який не може бути меншим, ніж п'ять днів (робочих);

– п. 86.3 ст. 86 – факт відмови платника податків (його законних представників) від підписання акта (довідки) фіксують відповідним актом, який у день підпису (відмови) повинен бути вручений або надісланий платнику (законному представнику) згідно зі ст. 42 Кодексу; відмова від підпису акта не позбавляє платника від обов'язку сплати грошових зобов'язань; якщо платник (його законний представник) відмовився від отримання акта (довідки) або неможливо вручити акт (довідку) платникові через відсутність за місцезнаходженням, такі документи надсилають платнику згідно зі ст. 42 Кодексу.

Водночас хочемо звернути вашу увагу на зміни, внесені Законом № 466-IX до п. п. 44.6, 44.7 ст. 44 Кодексу щодо подання платників та врахування документів контролюючих органів під час проведення перевірки з урахуванням п. 86.7 ст. 86 Кодексу стосовно порядку заперечень, додаткових документів,пояснень щодо підтвердження відсутності вини, наявності обставин, які пом'якшують відповідальність або звільняють від фін відповідальності, а також п. п. 58.1., 58.2. ст. 58 стосовно податкового повідомлення-рішення: його вмісту, форми та порядку надсилання (вручення) платникам податків із урахуванням п. 86.7. п. 86.8. ст. 86 щодо його прийняття та строків надіслання (вручення)платникам податків.

 

Підсумовуючи те, що в разі завершення карантину та/або зняття пов'язаного з ним мораторію (на проведення, зокрема, документальних планових перевірок) до запланованих перевірок на рік 2021 потенційно може бути долучено не проведені перевірки (заплановані на2020 рік) з визначеним періодом, за який буде здійснено перевірку, у чотири роки, а не 1095днів (3 роки) через зупинення строків давності, передбачених ст. 102 Кодексу.

 

Також платникам податків необхідно звернути увагу на "Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків", затверджених наказом ДПС України від 04.09.2020 р. № 470 стосовно організації та проведення документальних перевірок платників податків.

З огляду на те, що карантин (та пов'язаний з ним мораторій) продовжується, платникам необхідно проявити зацікавленість стосовно нормотворчих і законодавчих урядових ініціатив.

Так, ще наприкінці 2020 року, розроблено Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про скорочення строків дії обмежень, встановлених пунктом 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок" щодо скорочення строків дії обмежень, які встановлені п. 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" по дату набрання чинності цією Постановою, в частині документальних перевірок, які тимчасово зупинені (розпочаті до 18.03.2020 та не завершені), а також планових перевірок, які було заплановано на 11.12.2020).

Водночас на розгляді у ВР є законодавча ініціатива Уряду під назвою "Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" від 15.09.2020 р. № 4101, ключовими тезами якого є (у разі прийняття): мораторій на здійснення документальних перевірок буде обмежений датою вступу в силу цього закону; заплановані перевірки на час дії мораторію підлягають виключенню з графіку та не будуть проводитись у 2020 році; інформація про перевірки (новий план-графік на 2020 рік) буде опубліковано на веб-сайті ДПСУ після скасування мораторію (протягом 10 днів /робочих/); розпочаті до мораторію і не завершені перевірки будуть відновлені після введення в дію зазначеного закону.

ВИСНОВОК:

Отже, 2020 рік приніс багато змін, які ми висвітлили в нашій статті, зокрема, стосовно організації, проведення та реалізації матеріалів документальних планових перевірок.

Між іншим, 3 лютого на сайті Мінфіну в розділі "Новини та Анонси" оприлюднена інформація про затвердження Постанови за рішенням Кабміну, згідно з якою анонсовано скорочення строків дії на здійснення перевірок (деяких видів) в частині дії мораторію, тим самим надавши дозвіл на проведення таких перевірок, а саме:

– перевірок (документальних і фактичних, які тимчасово зупинені та не завершені), які було розпочато на дату початку мораторію;

– перевірок (документальних) суб'єктів господарювання, що працюють в реальному секторі економіки та якими проводяться операції з ознаками ризику (на підставі даних аналітичної системи) за даними опрацювання в межах повноважень Тимчасової слідчої комісії ВРУ стосовно встановлення та розслідування фактів (висвітлених у СМІ) можливих дій осіб, які обіймають посади в органах державної влади, з ознаками корупції;

– перевірок (документальних) з питань отримання виручки в іноземній валюті за експортними операціями та/або ввезення товарів за імпортними операціями стосовно виконання встановлених граничних термінів;

– перевірок (позапланових документальних), які виникають із метою необхідності згідно з результатами розгляду скарг, які стосувалися дій/бездіяльності контролюючих органів щодо неправомірних нарахувань платникам у вигляді грошових зобов'язань.

Також зазначено, що на здійснення перевірок (документальних) стосовно ФОП заборона залишається незмінною.

Своєю чергою платникам податків радимо тримати руку на пульсі подій і відслідковувати законодавчі ініціативи як Уряду, так і інших учасників законотворчого процесу стосовно скасування обмежень, пов'язаних з карантином, у вигляді мораторію.