Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Успішне оскарження в суді ППР про визначення грошових зобов’язань із земельного податку, – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group для видання «Юрист&Закон»

Стаття опублікована у журналі «Юрист&Закон» № 2

Клієнт є власником частини нерухомого майна (далі – об’єкт), набутого на підставі договору купівлі-продажу, яке розміщене на частині загальної площі земельної ділянки, що не була сформована як об`єкт цивільних прав і відомості про неї не внесені до відповідних державних реєстрів.

Згідно вказаного договору купівлі-продажу новий власник виключно набув право власності на об’єкт, а переходу права власності чи користування земельною ділянкою, на якій знаходиться такий об’єкт від попереднього власника до нового власника укладений договір не передбачав.

Орган місцевого самоврядування на звернення платника податків щодо виділення йому частини земельної ділянки, на якій розміщено вказаний об’єкт та розробки проектної документації не відреагував та не забезпечив вирішення цього питання.

Відомості, що надавались комунальним підприємством земресурсів платнику податків та контролюючому органу про площу загальної земельної ділянки в 2014 та 2015 роки містили розбіжності між собою в більше ніж 380 квадратних метрів та як наслідок у розмірі нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки.

Після подання річної декларації з земельного податку, платником було прийнято рішення про коригування поданої звітності із земельного податку і визначення грошових зобов’язань виключно за ту площу земельної ділянки, що знаходиться під частиною вказаного об’єкту власника (позивача), і необхідна для його обслуговування.

Крім того, платником було вжито заходів з отримання ІПК у контролюючого органу з метою практичного застосування норм Податкового та Земельного кодексів України, щодо вчинення необхідних дій у разі коли земельна ділянка не сформована як об’єкт цивільних прав та використання лише її частини у своїй господарській діяльності та з питань оподаткування її земельним податком.

«Використання земельних ділянок без належного оформлення прав власності або користування є порушенням норм земельного законодавства, зокрема в частині невиконання принципу платного використання таких земельних ділянок.

Враховуючи зазначене, Товариству доцільно звернутися до органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки, на якій розташований комплекс будівель, щодо оформлення речових прав на таку земельну ділянку. У разі оформлення Товариством відповідного права на земельну ділянку під комплексом будівель, у нього виникнуть обов`язки по нарахуванню податкового зобов`язання та подання податкової декларації з плати за землю.

Платник плати за землю має використовувати для обчислення своїх податкових зобов’язань нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка з підстав, визначених законодавством внесена державним кадастровим реєстратором у відомості Державного земельного кадастру для кожної окремої земельної ділянки.»

Висновки контролюючого органу, наведені в ІПК, вказують про фактичну відсутність у Товариства обов`язку по нарахуванню податкового зобов`язання та подання податкової декларації з плати за землю, оскільки така земельна ділянка не сформована як об’єкт цивільних прав.

 

За наслідками камеральної перевірки поданої платником податків уточненої податкової звітності контролюючим органом було прийнято ППР, яким йому збільшено грошові зобов’язання із розрахунку загальної площі земельної ділянки, які були отримані в комунального підприємства земресурсів.

Адвокати ID Legal Group, дослідивши всі обставини справи, не погодилися із нарахуваннями здійсненими податківцями і оскаржив винесене ППР до суду.

Суд задовольнив позов платника податків, визнав протиправним і скасував оскаржуване ППР.

Підставами для ухваленого судового рішення стали висновки про:

– відповідно до пункту 286.2 статті 286 ПК України платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20  лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

–  оскільки платник не мас права володіння або користування земельною ділянкою (не є ані власником, ані землекористувачем), яка не сформована як об`єкт цивільних прав, відповідно у нього відсутній обов`язок подавати податкові декларації з плати за землю та сплачувати податок, а отже, у контролюючого органу були відсутні підстави щодо здійснення нарахувань податкових зобов`язань.

Над проєктом працювали адвокати: партнер ID Legal Group Олег Добровольський, керівник судової практики Олег Нікітін, Людмила Максименко.

 

З повагою,

Олег Добровольський, адвокат

партнер ID Legal Group