Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Неврегульованості положень статті 39 Податкового кодексу України!

       Розвиваючи в нашій компанії напрямок діяльності по підготовці звітності та документації з трансфертного ціноутворення, більш детально аналізуючи положення статті 39 Податкового кодексу України, хочеться звернути увагу на неузгодженості, які може випустити з поля зору платник податків, які втім, можуть обернутись для нього чималими штрафними санкціями. 
 
       І усі вони пов’язані із лібералізацією норми статті 39, яка з 2017 року переносить терміни подачі Звіту про контрольовані операції з 1-го травня до 1-го жовтня року, наступного за звітним (починаючи з 2017 року – тобто вже для звітності за 2016 рік). Досить розумна правка, що розрахована на можливість до 1-го жовтня проаналізувати свої контрольовані операції, їх ціноутворення та врахувати усі здійснені під час підготовки Документації з обґрунтування відповідності ціноутворення в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки» (Документації) розрахунки у Звіті про контрольовані операції (Звіт). Проте, є нюанси. 
 
       Отже, неузгодженість перша – неможливість самостійно виправити помилку у визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток, що пов’язано із застосуванням принципу «витягнутої руки», без застосування штрафної санкції після 1-го травня року, наступного за звітним. 
 
       Як показує наша практика, більшість платників податків, у яких виникає обов’язок декларувати контрольовані операції (подавати Звіт про КО) та обґрунтовувати їх ціноутворення принципу «витягнутої руки» (готувати Документацію), ще на етапі здійснення контрольованих операцій не замислюються про формат ціноутворення в таких контрольованих операціях в контексті принципу «витягнутої руки», а усі вимоги статті 39 ПКУ намагаються підлаштувати під фактично здійснені операції при складанні Документації, що не завжди є можливим без здійснення коригувань. 
 
       Іноді виникають ситуації, коли проведений аналіз ціноутворення в контрольованих операціях вже в ході підготовки Документації напряму демонструє невідповідність принципу «витягнутої руки» та виникає необхідність самостійного коригування об’єкту оподаткування податком на прибуток. 
 
       Досить часто це може бути навіть вигідним для платника податків з огляду на нову запроваджену норму (для операцій з 2017 року), відповідно до якої  самостійне коригування може здійснюватися до нижньої межі розрахованого ринкового діапазону цін (рентабельності), в той час як контролюючий орган здійснюватиме таке коригування до медіани, що в окремих випадках в сумовому вираженні може складати досить істотну суму податку на прибуток (від сотень тисяч до мільйонів гривень). В цьому випадку платник податків зобов’язаний буде подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток, в якій в розділі 4 додатку РІ та інформаційно в додатку ТЦ відобразити суму та зміст контрольованих операцій, по яким здійснюється коригування суми доходів чи витрат, що коригують об’єкт оподаткування податком на прибуток. 
 
       При цьому необхідно брати до уваги, що під час внесення змін до п. 39.4 ПКУ, де встановлено термін подання Звіту про КО до 1-го жовтня року, що настає за звітним, до п. 50.1 ПКУ зміни внести забули і без штрафу коригувати зобов’язання по податку на прибуток у зв’язку з здійсненими контрольованими операціями можна лише у період до 1-го травня року, наступного за звітним.   
 
       Неузгодженість друга – інформаційна. З 1-го січня 2015 року норма п. 39.2.1.3 ст.39 ПКУ щодо застосування при обґрунтуванні ціноутворення принципу «витягнутої руки» в операціях з біржовими товарами з використанням діапазону цін на такі товари за інформацією з товарних бірж, була недієвою через відсутність затвердженого КМУ переліку бірж, інформація з яких може використовуватись при такому обґрунтуванні.  
 
       Постановою КМУ від 8 вересня 2016 р. N 616  було затверджено перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Разом із тим пріоритетний метод ПНЦ, який передбачає використання інформації з затверджених товарних бірж, в більшості випадків не можливо буде застосувати через неспівставність економічно значимих характеристик товарів у контрольованих операціях та умов їх проведення з характеристиками біржових котирувань або котирувальних цін (лист МФУ від 13.03.2017 р. № 11020-10-10/6491 ). 
 
       Відтак, при складанні Документації платникам доведеться відмовитись від застосування методу ПНЦ в частині інформації із затверджених товарних бірж та застосувати цей метод з використанням інших джерел інформації, або взагалі перейти до методів рентабельності. 
 
       Але в такому випадку положення абзацу 4-го того ж пункту 39.2.1.3 ст.39 ПКУ вимагають від платника податків в термін       до 1-го травня року, наступного за звітним, повідомити контролюючий орган у письмовій довільній формі про застосування інших, ніж ПНЦ, методів обґрунтування відповідності ціноутворення в КО принципу «витягнутої руки» та надати відомості про рівні рентабельності усіх учасників контрольованої операції. 
 
       Неподання такої довільної інформації або подання її у неповному обсязі (погодьтесь – поняття досить суб’єктивне) може призвести до того, що  в ході перевірки контролюючий орган матиме змогу застосувати метод ПНЦ на власний розсуд, не беручи до уваги аргументи платника податків.
 
       Ми сподіваємось, що вказані неузгодженості є лише технічними та в наступних редакціях ПКУ будуть усунені. Проте, на сьогоднішній день вони лише слугують додатковим стимулом для платника податків не відкладати в довгу скриню сам процес підготовки Документації з обґрунтування відповідності ціноутворення в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки», а прикласти усі зусилля для того, аби вже до 1-го жовтня року наступного за звітним, при подачі Звіту про КО мати підготовлену Документацію, в тому числі і з залученням професійних консультантів.  
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук