Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Звіт про контрольовані операції. Зміни, на які потрібно звернути увагу.

       В офіційному виданні «Офіційний вісник України» від 16 червня 2017 року № 47 опублікований наказ Мінфіну №468 від 28.04.2017 року (зареєстровано в Мінюсті 22 травня 2017р. за №652/30520), яким вносяться зміни до порядку заповнення Звіту про контрольовані операції, який платники податків мають подати до 01-го жовтня 2017 року.
 
       Звернемо увагу на основні зміни, які запроваджені Мінфіном.
 
       Крім чисто технічних правок, як наприклад, доповнень словами «за наявності», внесені досить суттєві правки, зокрема у додаток до Звіту «Відомості про контрольовані операції», а саме:
 
       – В графі 20, де має зазначатись загальна вартість контрольованої операції, внесено правку щодо зазначення суми операції «за вирахуванням непрямих податків» проти редакції, що діяла до 16.06.2017 року та вимагала зазначати суму КО «без вирахування непрямих податків». Зазначена правка приводить у відповідність форму Звіту про КО до вимог п. 39.2.1.7 ст.39 ПКУ, яка встановлює критерії визнання операцій контрольованими за умови, що обсяг господарських операцій з контрагентом  перевищує 10 мільйонів гривень (для 2016 року – 5 мільйонів гривень) за вирахуванням непрямих податків за відповідний звітний рік. 
 
       – В графі 23 уточнено, що цифрове значення показника рентабельності має зазначатись саме у відношенні до контрольованої операції, а не до фінансових показників звітності платника податків в цілому (з подальшим посиланням на таке уточнення і в Порядку заповнення Звіту про КО). Вказана правка врегульовує велику кількість спірних питань, які озвучували платники податків, особливо за умови використання методів чистої рентабельності («чистого прибутку»). Зокрема, на необхідності визначення рентабельності  виключно контрольованої операції, а не діяльності в цілому  неодноразово наголошувалося контролюючими органами у листах роз’ясненнях  від 23.11.2016 р. № 25360/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо визначення рівня рентабельності контрольованих операцій», від 26.05.2017 № 13539/7/99-99-15-02-01-17 та інші. 
 
       – Введено новий показник у Звіт: в додатковій колонці 25 необхідно зазначати «Сторону, що досліджується» (з подальшим уточненням в Порядку заповнення Звіту про КО, що вибір себе як сторони, що досліджується, помічається як «1», а вибір особи-контрагента помічається як «0», а при використанні методів ПНЦ та розподілу прибутку зазначена колонка не заповнюється). Зазначений показник (в доповнення до інформації щодо методів рентабельності та числового показника такої рентабельності) змушує платника податку вже до подачі Звіту про КО чітко розуміти, який метод обґрунтування відповідності ціноутворення в КО застосовуватиметься, яка сторона виступатиме аналізованою, які результати такого аналізу отримані.  
 
       В самому порядку заповнення та подання Звіту про КО зроблено уточнення, за яким Звіт про КО, що за своєю суттю не являється податковою декларацією, за термінами подачі прирівняний до податкової звітності та оговорено, що в разі, коли термін подачі звіту припадає на вихідний день, то строки його подачі переносяться на день, що настає за вихідним або святковим днем. Зазначена оговорка є доречною з огляду на той факт, що у 2017 році 01-е жовтня якраз припадає на неділю, відповідно, граничний термін подачі Звіту про контрольовані операції за 2016 рік буде встановлено 02-го жовтня.  
 
       Внесені окремі зміни також і до порядку заповнення додатку «Інформації про пов’язаність осіб». 
 
       – Уточнено критерій визнання істотного володіння часткою в суб’єкті господарювання для встановлення їх пов’язаності –  «Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків». Зазначена правка корелюється з вимогою п. 14.1.159 ПКУ та може визначатись як уточнююча, що вводиться з метою ще більшої конкретизації критеріїв визнання операцій як контрольованих.
 
       – Деталізовано порядок відображення  суми усіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги наданої/отриманої, а також суми власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу  – як середнє арифметичне значення, розраховане на початок та кінець звітного року.
 
       І наостанок – запроваджено нову підставу віднесення господарських операцій до контрольованих, яка позначається кодом 040, – операції з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток, у тому числі з доходів, отриманих за межами країни реєстрації таких нерезидентів або у випадках, коли вони не є податковими резидентами держав, у яких вони зареєстровані. Зазначена норма вводиться на вимогу реалізації положень підпункту п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 ПКУ, за якою ми всі в очікуванні Переліку організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), що мають бути затверджені КМУ. Проект зазначеної постанови наразі жваво обговорюється усіма учасниками ринку – і контролюючими органами, і представникам бізнесу, і консалтинговими компаніями. Наразі проект Постанови КМУ щодо переліку організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), про який йдеться в п.п. «г» п.п. 39.2.1.1. п.п. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 ПКУ на сьогодні знаходиться на погодженні зацікавлених центральних органів виконавчої влади.
 
       В контексті такого типу контрольованих контрагентів варто нагадати, що відповідно до п. 41 підр. 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ господарські операції, визначені п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 ПКУ, визнаються контрольованими з дати набрання чинності переліку організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), затвердженого КМУ, на відміну від переліку низькоподаткових юрисдикцій, зміни в якому спричинятимуть визнання операцій контрольованими з наступного звітного періоду. Відтак, платники податку зовсім не застраховані від того, що вже при подачі звіту за 2017 рік (до 01-го жовтня 2018 року) матимуть можливість скористатись і таким кодом контрольованих операцій.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук