Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Реалізація трудових гарантій і прав під час дії воєнного стану, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group для журналу «Юрист і Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 11

У період дії воєнного стану державні органи, які є компетентними в певних сферах державної влади, також надають роз'яснення й розміщують на своїх вебпорталах повідомлення, що містять інформацію щодо практичного застосування норм у відповідних сферах.
5 березня 2022 р. Мінекономіки, як компетентний орган у сфері праці та трудових відносин, на своєму вебпорталі опублікувало роз'яснення у вигляді відповідей на найактуальніші питання щодо оформлення трудових відносин у реаліях дії воєнного стану, яке буде корисне для керівників, бухгалтерів і працівників кадрового підрозділу.

Зокрема, у згаданому роз'ясненні надано відповіді на такі питання:

1. Щодо оформлення мобілізованих працівників і працівників, які стали добровольцями в лавах тероборони, а також виплат, які вони мають право отримувати.
За мобілізованими працівниками та працівниками – добровольцями в теробороні на весь період дії воєнного стану й до моменту звільнення зберігаються посада та місце роботи, а виплаті підлягають середній заробіток за місцем роботи та виплата грошового забезпечення з держбюджету.

Мобілізовані працівники підлягають увільненню від виконання своїх трудових обов'язків за місцем роботи, яке має бути оформлено відповідним наказом (розпорядженням) керівника.

Натомість для працівників – добровольців тероборони такий наказ можна не оформляти, оскільки тероборона може бути періодичною, а не постійною. Тобто потреба оформлення наказу (розпорядження) щодо увільнення від виконання трудових обов'язків таких працівників виникає в конкретних випадках, а саме залежить від залучення таких працівників до тероборони на постійній чи періодичній основі та ведення бойових дій на певній території.

2. Щодо оформлення працівників, які покинули місця проживання, де йдуть бойові дії, або перебувають удома та не можуть виконувати свої трудові обов'язки на робочому місці.
Для можливості виконання вказаними працівниками трудових обов'язків прийнятною формою є дистанційна робота, яку може бути оформлено відповідним наказом керівника по підприємству за умови наявності в таких працівників засобів комунікації, технічних пристроїв і мережі Інтернет, необхідних для подальшого виконання трудових обов'язків.

Звісно, забезпечити ознайомлення працівників із таким наказом у розумінні норм трудового законодавства не є можливим в умовах воєнного стану, але можливо його надіслати таким працівникам на контактні електронні адреси, зазначені як засоби комунікації.
У разі дистанційної роботи також має бути дотримано трудові гарантії щодо:

тривалості робочого часу,

часу відпочинку,

виплати заробітної плати та

інші обов'язкові гарантії.

Відсутність у працівників, які працюють дистанційно, тимчасової можливості виконання трудових обов'язків через проблеми з електроенергією, зв'язком, з мережею Інтернет і ведення бойових дій на території їхнього місцезнаходження не може бути розцінено як "порушення ними трудової дисципліни".

3. Щодо оформлення працівників, які не мають можливості виконувати й дистанційну роботу, рекомендовано надати таким працівникам усі можливі відпустки, як оплачувані (основні, додаткові соціальні тощо), так і без збереження заробітної плати, на надання яких відповідні працівники мають право.

4. Щодо особливостей оформлення табелів робочого часу в період воєнного стану.

5. Щодо порядку оформлення простою в разі неможливості роботи підприємства або його окремих підрозділів.

6. Щодо поширення форс-мажорних обставин, пов'язаних із воєнним станом, на накладення штрафів Держпраці за порушення, які можуть бути виявлені після припинення / скасування воєнного стану.

 

З повагою,

Людмила Максименко,

адвокат ID Legal Group