Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В проекті нововведення у кримінальному процесі щодо «недопустимих доказів», – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group для видання «Юрист&Закон»

Стаття опублікована у журналі «Юрист&Закон» № 42

Законодавці внесли законопроєкт від 04.08.2022 р. № 7634, який передбачає зміни до КПК щодо окремих питань кримінального провадження. Комітет з кримінального права НААУ провів правовий аналіз проєкту й підтримав його.

Зокрема, у законопроєкті передбачено зміни, які визначать більш розгорнуте розуміння терміна "недопустимий доказ" та введуть нове визначення "очевидно недопустимий доказ".

Унесеними змінами у ч. 1 ст. 87 КПК законодавець чітко, за пунктами, прописав тлумачення визначення "недопустимий доказ", що включає:

– показання свідка, який у цьому ж провадженні був визнаний надалі підозрюваним (обвинуваченим);

– реалізація слідством або прокуратурою повноважень, які не передбачені КПК;

– здійснення слідчих, негласних або інших дій неуповноваженою особою або органом;

– здобуті докази під час обшуку, на який не був допущений адвокат (факт недопущення повинен довести адвокат під час судового засідання);

– під час виконання ухвали про дозвіл на обшук, якщо така ухвала постановлена без повної технічної фіксації засідання.

Частинами 2 та 3 ст. 87 КПК законодавець дає визначення новому терміну "очевидно недопустимий доказ", яким визнає:

– учинення процесуальних дій без попереднього дозволу суду або з порушенням його суттєвих умов;

– отримання доказів унаслідок катування, жорстокого, поводження або такого, що принижує гідність або погрози такого поводження;

– порушення права на захист;

– отримання показань чи пояснень від особи, яка не була заздалегідь повідомлена про право відмовитися від дачі показань або їх отримання з порушенням цього права;

– порушення права на перехресний допит.

Логічно, що також "очевидно недопустимими" визнані й похідні докази, отримані від первісних доказів, визнаних судом недопустимими або очевидно недопустимими (ч. 4 ст. 87 КПК).

Крім того, законопроєкт визначив судовий порядок визнання доказів "недопустимими" або "очевидно недопустимими" (ст. 89 КПК).

Також передбачено можливості:

– контролю за виконанням ухвал слідчого судді шляхом установлення строку та повідомлення слідчого судді про їх виконання;

– оскарження ухвал слідчого судді особою, не на користь якої винесено рішення і яка була відсутня під час розгляду.

ВИСНОВОК:

Підсумовуючи, завважимо: законодавчі нововведення щодо деталізації "недопустимих" та "очевидно недопустимих" доказів, безперечно, необхідні, і ми впевнені, що їх перелік згодом удосконалюватиметься, що унеможливить двояке тлумачення законності та якості наявних доказів і прийняття судами необґрунтованих рішень на їх підставі.