Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Особливості оподаткування курсових різниць по позиці!

       Наразі часи нелегкі, гроші потрібні всім. Доволі часто трапляється, що у разі браку власних обігових коштів, підприємство змушено такі кошти у когось позичити, тобто залучити їх зі сторони. Можна, звичайно, позичити в банківській установі, проте в багатьох випадках простіше попросити позику «у своїх». Причому кошти можуть бути як у національній валюті, так і в іноземній.
 
       У разі отримання платником податку позики від пов’язаної особи-нерезидента виникає необхідність у визначенні фінансового результату до оподаткування на курсові різниці по такій позиці.
 
       Фіскали з цього приводу, надали роз’яснення стосовно застосування норм податкового законодавства (лист ДФС України від 06.02.2017 № 2115/6/99-99-15-02-02-15). 
 
       Оскільки, у схожій ситуації може опинитися більшість, давайте з’ясуємо, як відображаються дані операції.
 
       Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування або збільшення або зменшення фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ).
 
       Нормами ПКУ, не передбачено коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці по курсовим різницям, які виникають по заборгованості в іноземній валюті, а такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку (розділ ІІІ ПКУ).
 
       Трактування поняття «пов’язані особи» визначено П(С)БО 23. Отже, пов’язаними сторонами вважаються, підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб; підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. Найбільш розширене трактування поняття «пов’язані особи» дає підпункт 14.1.159 ПКУ. 
 
       У разі, якщо сума боргових зобов’язань платника податку за операціями з пов’язаними особами- нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази, тоді фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму яка перевищує нараховані у бухгалтерському обліку проценти за кредитами, позиками, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності (звітного періоду), в якому нараховувались такі проценти (пункт 140.2 статті 140 ПКУ).
 
       Проценти, які перевищили суму обмежень, та які раніше збільшили фінансовий результат до оподаткування в майбутніх звітних періодах повинні зменшити фінансовий результат до оподаткування.
 
       Як визначається сума процентів, на яку зменшується фінансовий результат в майбутніх періодах ?
 
       Сума процентів, визначається у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результаті до оподаткування (пункт 140.3 статті 140 ПКУ).
 
       Відтак, відсотки  (які збільшили фінансовий результат в минулому періоді) зменшуються в наступних звітних періодах на 5 відсотків та додаються до суми відсотків, нарахованих  на користь пов’язаних осіб – нерезидентів.
 
 
З повагою, керівник податкового та митного департаменту
 
Наталія Сухарева