Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Про зміни в термінах зберігання документів та яким чином це пов’язано з податковими перевірками, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

Коронавірус та військовий час в Україні продовжують вносити свої корективи в законодавство.

Торкнулися відповідні зміни і термінів зберігання первинних документів[1].

З чим пов’язані такі зміни і які наслідки для бізнесу давайте розберемся у нашій публікації.

Насамперед, нагадаємо, що приписи ПК України, а саме п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Кодексу, наділили контролюючі органи правами та функціями здійснення перевірок та звірок платників податків, за виключенням НБУ.

            Якщо навести норми ПК України, то: «Контролюючим органом, зокрема є – податкова служба та її територіальні підрозділи, що слідкують за дотриманням норм податкового законодавства (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПК України), законодавства з питань сплати ЄСВ, а також іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган податкової служби та його територіальні підрозділи (п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 ПК України)».

Поряд з цим, до цього часу на бізнес покладався обов’язок забезпечити зберігання документів, не менш як 3 роки (7 років – для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням) документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 44.3 ст. 44 ПК України), тощо.

Так ось, до недавнього початку ковідного карантину, триваючого з березня 2020 року, при плануванні, організації та проведенні документальних перевірок контролюючі органи враховували строки давності в 1095 днів (3 роки), тобто відлік документальної перевірки починався з 2017 року.

Оскільки були зупинені строки давності, термін початку на сьогодні не змінився, відповідно період документальної перевірки охоплюватиме 2017 – 2022 роки та розпочнеться орієнтовно з 1 липня цього року згідно оприлюдненого плану-графіку.

На нашу думку, скоріш за все, законотворець з огляду на потребу в удосконаленні чинного законодавства і вніс відповідні зміни до термінів зберігання документів.

Таким чином, редакція п.44.3 ст.44 ПК України зазнала оновлень.

Тож протягом якого часу бізнес наразі повинен забезпечити зберігання документів та інформацію:

 

Вид документів Строки зберігання документів
1. Для документів та інформації, необхідних для податкового контролю ТЦУ та КІК 7 років або 2555 днів
2. Для первинних документів, регістрів БО, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з податковими надходженнями та складаються особами, визначеними ПК України в п. 133.1, пп. 133.2. та п.133.4, а також юридичними особами-спрощенцями, за винятком документів, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання згідно з пп. 44.3.1 ПК України 5 років або 1825 днів
3. Для інших документів, на які не поширюються вимоги пп. 44.3.1 та 44.3.2 ПК України 3 роки або 1095 днів
4. Для документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи.

 

3 роки або 1095 днів
5. При ліквідації суб’єкта господарювання:

ü  документи, визначені п. 44.1 ПК України, за період діяльності СГ;

ü  для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю ТЦУ та КІК.

 

5 років або 1825 днів

 

7 років  або 2555 днів що передували даті ліквідації платника податків, у встановленому законодавством порядку передаються до архіву

 

Варто акцентувати, що нові вимоги стосовно 5 – ти річного мінімального строку зберігання документів, передбачені п. 44.3 ПК України, застосовуються до документів, які розроблено:

до дня набрання чинності цим Законом, строк зберігання яких не закінчився на день набрання чинності цим Законом;

починаючи з дня набрання чинності цим Законом;

особою, стосовно якої на день набрання чинності цим Законом розпочато, але не завершено процедуру припинення (ліквідації);

особою, стосовно якої прийнято рішення про ліквідацію після набрання чинності цим Законом.

 

[1] ЗУ №2970-IX від 20.03.2023 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки»

 

З повагою,

Наталія Сухарева, аудитор

керівник податкової практики

ID Legal Group