Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Чи потрібно нерезиденту ставати на облік в податкові органи при придбанні товару, обладнання в Україні з подальшою реалізацією на митній території України, – Вячеслав Коморний, податковий аудитор ID Legal Group

При проведенні діяльності нерезидентів, виникають обставини коли нерезидент придбає обладнання чи товари на території України та яке в подальшому реалізується без вивозу за кордон, при цьому така операція здійснюється одноразово та іншої господарською діяльністю в Україні нерезидент не здійснює. Чи потрібно у даному випадку ставати на облік у податкові органи та реєструватись платником податку на прибуток?

В даній статті розглянемо норми податкового кодексу стосовно обставин та в яких випадках нерезиденту потрібно ставати на облік в податкові органи та хто повинен реєструватись платником податку на прибуток.

Операції нерезидента які можуть розглядатись як підстава для взяття на облік у податкові органи передбаченні п.п  64.5. ПКУ. Зокрема, це:

  • здійснення діяльність в Україні через постійні представництва або відокремлені підрозділи,;
  • придбання нерухомого майна в Україні;
  • відкриття банківського рахунки в Україні;
  • набуття на інвестиційний актив права власності, в іншого нерезидента, в якого не має представництва в Україні.

Про постійне представництво є згадка в п.п 14.1.193 ПКУ, відповідно до якого зазначено – що це є постійне місце діяльності, через яке нерезидент повністю або частково проводить діяльність в Україні.

Крім того для оподаткування під термін “постійне представництво” можуть потрапити:

  • пункт «в» цієї статті – особи, які мають повноваження (договір чи інший правочин) або в інший спосіб реалізують доручення вести переговори щодо умов правочинів, які в подальшому заключають договори від імені нерезидента, така діяльність здійснюється особою в інтересах та за рахунок нерезидента;
  • пункт «г» цієї статті – осіб, які мають повноваження (договір, довіреність чи інший правочин) або іншим чином реалізують повноваження зберігати запаси, які є власністю нерезидента, та в подальшому здійснюють поставку товарів, обладнання від імені нерезидента, крім резидентів – які тимчасово зберігають записи.

Для застосування даних пунктів “в” і “г” про наявність в особи повноважень здійснювати на користь нерезидента діяльність, що має риси постійного представництва, може вказувати:

здійснення  особою права володіння або розпорядження товарами, обладнанням нерезидента в Україні на підставі вказівок нерезидента;

наявність в особи орендованих від власного імені приміщень для зберігання майна, які орендовано за рахунок нерезидента або які належить нерезиденту та підлягають передачі третім особам за наказом нерезидента.

Отже при наявності представника від нерезидента який здійснить на території України операцію купівлі-продажу товару (обладнання), відповідно до діючого законодавства він визначатиметься як «постійне представництво».

Нормами п. 133.2 ст. 133 ПКУ визначено що до платників податку на прибуток відносяться підприємства–нерезиденти, які отримують доходи із України чи здійснюють діяльність через постійне представництво в України.

Нерезидент стає на облік тому контролюючому органі де знаходиться постійного представництво, про це зазначено в п. 133.3 ст. 133 ПКУ. Стати на облік необхідно до початку своєї діяльності через таке представництво. Нерезидент, у випадку проведення господарську діяльності, який не став на облік в контролюючому органі, визнаватиметься таким, що ухиляється від оподаткування, а прибутки що будуть ним отримані розглядатимуться як прихованими від оподаткування.

Отже, проведення одноразової операції нерезидентом по придбанню товарів, обладнання на території України та подальша його реалізація в Україні податковими органами розглядатиметься як операція проведена «постійним представництвом», внаслідок чого у нерезидента виникне обов’язок сплати податку на прибуток в результаті такої діяльності.

Крім того, як зазначено в пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, прибуток нерезидентів, які провадять діяльність в  України через постійне представництво, оподатковується в загальному порядку.

Таким чином операція по придбанню товарів, обладнання компанією нерезидентом, та подальша реалізація на території України є такою що здійснена на митній території України. А тому відповідно до п. 64.5 ПКУ повинна бути проведена нерезидентом тільки через його відокремлений підрозділ, який в свою чергу повинен стати на податковий облік в Україні. Причому в цьому разі як відокремлений підрозділ, так і нерезидент мають стати на податковий облік в Україні. Крім того на податковий облік потрібно стати до початку своєї господарської діяльності, що передбачає п. 133.3 ст. 133 ПКУ, тобто до заключення договору на придбання товарів, обладнання. При цьому нерезидент реєструється як платник податку на прибуток, а його відокремлений підрозділ як платник інших податків.

 

З повагою,

Вячеслав Коморний

податковий аудитор

ID Legal Group