Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Зміни положень оподаткування ПДФО з 2017 року.

       В прийнятому Законі, що істотно уточнює а в деяких положеннях змінює порядок оподаткування фізичних осіб мають місце наступні зміни.
 
       Досить суттєво деталізовано порядок визнання доходів фізичних осіб за прощенними боргами по сумам кредитів та нарахованих відсотків за іпотечними кредитами.
 
       Розширено виключення з бази оподаткування ПДФО: 
 
       – допомога (кошти чи майно) на лікування в необмеженому обсязі не лише для фізичної особи, а й членів її родини першого ступеню спорідненості. При цьому право на використання благодійної допомоги на лікування набувач має протягом 24 календарних місяців, а не протягом року, як це передбачено для цільової благодійної допомоги в випадках, не пов’язаних із лікуванням; 
 
       – вартість навчання на користь вітчизняних ВНЗ та ПТНЗ в сумі не більше 3-кратного розміру МЗП за 1 місяць навчання та також скасовано необхідність особи, що навчається, відпрацювати 3 роки у платника за навчання; 
 
       – сума доходів за зданий, проданий брухт чорних металів;
 
       До стандартної діючої ставки ПДФО 18% та окремої ставки 5%, яка застосовувалась для оподаткування  дивідендів по акціям та корпоративним правам, нарахованим резидентами-платниками податку на прибуток, вводиться третя ставка 9% (половина стандартної ставки) для оподаткування пасивних доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів по акціям й корпоративним правам, нарахованим нерезидентами, ІСІ та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.
 
       Змінено розміри добових, зокрема, по Україні вони становлять 0,1 розміру МЗП (очевидно, що таке зменшення є прямозалежним від збільшеного розміру МЗП) та 80 євро за кожен календарний день відрядження за кордон за офіційним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен день відрядження (зазначена норма досить ускладнює роботу бухгалтера, якому доведеться робити щоденний перерахунок суми добових).
 
       Встановлено нову особу, що зобов’язана буде виконувати функції податкового агента в операціях з продажу (обміну) рухомого майна – орган, що здійснює реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів (з встановленням обов’язку подавати звітність за формою 1-ДФ).
 
       Для осіб, що ведуть підприємницьку діяльність змінено правила, що полягають в наступному:
 
       – вирішено суперечку щодо невідображення в обсягах продажів та придбання суми акцизного збору в роздрібній торгівлі;
 
       – розширено перелік витрат, що можуть бути враховані ФОПами на загальній системі оподаткування – амортизація основних засобів (крім легкових та вантажних автомобілів, житлової нерухомості та земельних ділянок) з встановленням досить простої системи обліку та амортизації ОЗ (пооб’єктно прямолінійним методом та поділом на чотири групи 
 
       1 — Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом (мінімальний термін експлуатації 15 років);
 
       2 — Будівлі, споруди, передавальні пристрої (мінімальний  термін експлуатації 10 років);
 
       3 — Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше (мінімальний  термін експлуатації 5 років);
 
       4 — Нематеріальні активи (мінімальний  термін експлуатації 2 роки).
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук