Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В яких випадках діє понижена ставки податку при виплаті дивідендів на засновника нерезидента (Частина 2), – Вячеслав Коморний, податковий аудитор ID Legal Group

В попередній статті нами була розглянута ситуація стосовно застосування пониженої ставки податку при виплаті дивідендів на засновника нерезидента, в якій було зазначено що понижену ставку можливо застосовувати у випадку якщо нерезидент є бенефіціарним отримувачем доходу. Ознайомитись з даними матеріалом можна за посиланням: https://id-legalgroup.com/blog/v-iakykh-vypadkakh-diie-ponyzhena-stavky-podatku-pry-vyplati-dyvidendiv-na-zasnovnyka-nerezydenta-viacheslav-komornyj-podatkovyj-audytor-id-legal-group/

Даний підхід застосування пониженої ставки податку при виплаті дивідендів на засновника нерезидента, в якому отримувач дивідендів повинен бути розпорядником коштів, діяв  до 23.05.2020 року, Законом 466-IX  викладено нову редакцію до п. 103.2, в якому змінено підхід до транзитних операцій по дивідендах.

Отже розглянемо, що змінилося та які документи підготувати для забезпечення підтвердження правомірності застосування пониженої ставки податку при виплаті дивідендів.

Крім змін в податковому кодексі також в новій редакції викладено Конвенцію підписану з Кіпром, а саме від 28.11.2019 змінилася ставка податку.

Відповідно статті 10 Конвенції: дивіденди можуть оподатковуватись в Україні, згідно з законодавством України, при цьому особа – фактичний власник дивідендів повинен бути резидентом Кіпра, в такому випадку податок не повинен перевищувати:

а) 5 % від суми дивідендів, при умові що фактичний власник має не менш ніж 20 % у капіталі компанії, або придбав акції чи інші права компанії в сумі 100000 євро та більше;

б) у всіх інших випадках 10 % від суми дивідендів. (в редакції до 28.11.2019 ставка була 15 %)

Що стосуються ПКУ, то в новій редакції п. 103.2 доповнено таким змістом:

Якщо дохід отриманий нерезидентом, який не є бенефіціарним отримувачем дивідендів (розпорядником коштів), дозволяється застосування Конвенції з країною, резидентом якої є кінцевий бенефіціарний отримувач такого доходу, в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку, за умови надання платнику дивідендів таких документів:

а) від отримувача дивідендів – заяви про відсутність у нього статусу бенефіціарного отримувача доходу (розпорядника коштів), а також зазначення інформації про наявність такого статусу у нерезидента, який надав документи, зазначені у підпункті “б” цього пункту;

б) від бенефіціарного отримувача доходу – заяви про наявність у такого нерезидента статусу бенефіціарного отримувача дивідендів (розпорядника коштів), а також документ, що підтверджує статус податкового резидента відповідної країни.

Таким чином, якщо раніше (до 23.05.2020 року) отримувач дивідендів не був розпорядником коштів, а така операція стосовно дивідендів була  транзитна, та дані доходи перераховувались третім особам, в такому випадку не було можливим застосовувати понижену ставку податку при виплаті дивідендів.

З набранням чинності Законом 466-IX у платників податків з’явилося право у випадку якщо нерезидент, який отримав дивіденди, перераховує дохід третім особам, які є бенефіціарними власниками даного доходу, та зареєстровані в країні з якими Україна підписала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, застосувати понижену ставку податку  стосовно виплачених дивідендів.

Для здійснення такої можливості необхідно підготувати наступні документи.

Від отримувача-нерезидента дивідендів – заяву про те що він не є розпорядником коштів, із зазначенням третьої особи яка отримала даний дохід та є власником доходу.

Від фактичного власника доходу – заяву про те що він є бенефіціарним власником доходу, а також довідку що підтверджує статус податкового резидента.

Ставка податку у такому випадку буде застосовуватись відповідно до Конвенції тієї країни в якій зареєстрований бенефіціарний власник доходу. Хоча як правило у більшості Конвенцій підписаних з різними країнами ставка податку складає 5 %.

Звертаємо увагу відповідно до ПКУ довідки яка давала б змогу  підтвердити, що нерезидент є резидентом країни, з якою підписано міжнародний договір України в електронному вигляді не передбачено, тому потрібно забезпечити наявність таких довідок на паперовому носії, які перекладені та належним чином легалізовані до законодавства України. Крім того дані довідки повинні бути в наявності на дату виплати таких дивідендів, або за попередній  та поточний рік, в тому випадку якщо на дату виплати  їх не було.

Отже враховуючи нововведення податківці не звертають уваги на транзитні операції стосовно виплачених дивідендів, головною умовою є наявність відповідних довідок, та те щоб кінцевий бенефіціарний власник отриманих дивідендів не був резидентом України, чи країни з якою не підписано Конвенцію.

 

З повагою,

Вячеслав Коморний

податковий аудитор

ID Legal Group